św. Walenty, fot. Wikipedia

Piękna modlitwa za wstawiennictwem św. Walentego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Walentynki – święto zakochanych obchodzone 14 lutego – pochodzą od św. Walentego. Już w 1496 r. został ogłoszony patronem zakochanych przez papieża Aleksandra VI. Jak do każdego świętego, także i do Walentego można i warto się modlić, a za jego pośrednictwem do samego Boga.

Poniższa modlitwa pochodzi ze strony internetowej francuskiej miejscowości Saint-Valentin.

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają…

Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,

Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości -zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci,
wysłuchaj naszą modlitwę:

W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

>>> Walentynki: nie tylko w lutym i nie tylko dla zakochanych

Zobacz także
Wasze komentarze