Rodzina wielodzietna, czyli dobrze zorganizowana, zaradna i dzielna [WYWIAD]

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Coraz bardziej utrwala się obraz rodziny wielodzietnej, jako rodziny dobrze zorganizowanej, zaradnej, dzielnej, solidnej, odpowiedzialnej, przedsiębiorczej – powiedziała Joanna Krupska. Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w rozmowie z KAI podsumowała 10-lecie działalności stowarzyszenia, opowiedziała o jego dalszych planach i tworzeniu „Karty Dużej Rodziny”.

Anna Rasińska (KAI) – Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (ZDR3+) 15 maja obchodził 10-lecie swojej działalności. Jak ocenia Pani jego dotychczasowe dokonania? Co jest Waszym największym sukcesem?

Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” został zarejestrowany jako stowarzyszenie w maju 2007 roku. Wtedy byliśmy niewielką grupką: pod aktem założycielskim podpisało się 50 osób. Obecnie na liście członków mamy ich 5500 – powstało 75 Kół, 4 Oddziały Wojewódzkie.

W tym roku, w dniach 16 – 18 czerwca, już po raz piąty będziemy organizować Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin – tym razem w gościnnej Nysie. Można powiedzieć, że przez te 10 lat rodziny wielodzietne „wyszły z cienia”, zostały zauważone jako grupa społeczna.

Stowarzyszając się, chcieliśmy wyrazić naszą niezgodę na kojarzenie wielodzietności z patologią. Mieliśmy też przekonanie, że trzeba w Polsce zbudować politykę rodzinną z prawdziwego zdarzenia, która zapobiegać będzie pauperyzacji, spowodowanej pojawieniem się w rodzinie kolejnego dziecka. Nie chcieliśmy stać się środowiskiem narzekającym i roszczeniowym, zaczęliśmy więc od sformułowania konkretnych postulatów, przekonywania społeczeństwa i polityków, działania, organizowania spotkań i konferencji.

W ramach Związku powstał Zespół Ekspertów wspierających nas wiedzą i pomysłami.

W czasie kiedy Związek powstawał, w Polsce nie było polityki rodzinnej, funkcjonowała tylko polityka socjalna, a więc pomoc biednym uwarunkowana spełnieniem kryterium dochodowego. Brak powszechnego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci uważaliśmy za niesprawiedliwy – przecież rodziny płacą zwielokrotniony liczbą dzieci podatek pośredni VAT, przecież inwestują w dobro wspólne, jakim jest przyszłe pokolenie!

Bieda rodzin nie jest spowodowana biernością zawodową lecz faktem podziału rodzinnego przychodu na więcej części i potrzebą zapewnienia większej przestrzeni rodzinie.

W 2006 roku, jeszcze jako środowisko, lobbowaliśmy ulgę na dzieci, potem pracowaliśmy nad jej nowelizacją (2014 rok). Udało się!

Realizacją naszych postulatów jest przedłużenie urlopu macierzyńskiego, a także jego rozszerzenie na kobiety samozatrudnione, pracujące na umowach, bezrobotne i studentki.

Od 2007 roku pracowaliśmy nad powstawaniem Kart Dużej Rodziny w miastach i gminach, współtworzyliśmy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny a obecnie jesteśmy partnerami MRPiPS w zakresie akwizycji tej Karty.

Jak przebiegają negocjacje z partnerami Karty Dużej Rodziny? Czy rodziny wielodzietne zgłaszają swoje propozycje w tej kwestii?

Do realizacji projektu akwizycji Karty Dużej Rodziny przy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” powstał Zespół, którego celem jest negocjowanie zniżek na terenie całej Polski dla rodzin posiadających Kartę i podpisywanie umów z firmami ich udzielającymi. W każdym województwie jest co najmniej jedna osoba, która tym się zajmuje. Jest też osoba, która podejmuje negocjacje z przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnopolskim.

Zachęcamy rodziny z terenu całej Polski do zgłaszania propozycji firm, które mogłyby udzielać zniżek a także same firmy, które chciałyby uczestniczyć w Programie.

W jaki sposób można zgłosić swój pomysł? Czy rodziny są zadowolone z przejęcia Karty Dużej Rodziny przez ZDR3+?

Firmy można zgłaszać poprzez formularz na witrynach: www.zglosswojafirme.3plus.pl oraz www.zaproponujfirme.3plus.pl

Oprócz tego, że Karta Dużej Rodziny jest gestem wsparcia dla rodzin, jest też okazją do promocji firmy dającej rabat. W czerwcu Związek oddaje do użytku aplikację ułatwiającą posiadaczom Karty wyszukiwanie przedsiębiorstw udzielających zniżek połączoną z geolokalizacją. Aplikacja KDR będzie działać na systemach Android i IOS. Od połowy czerwca zachęcamy do zainstalowania!

Bardzo ważne, że organizacja pozarządowa ma wpływ na kształt Karty Dużej Rodziny. To przejaw zaufania do społeczeństwa, które samo się organizuje, współdecyduje o swoich sprawach. Rodziny wiedzą najlepiej, jakich zniżek , w jakich sklepach potrzebują, same podejmują wysiłek, żeby przekonać firmy do współpracy.

Ważne jest także kształtowanie dobrej komunikacji pomiędzy stowarzyszeniem a instytucją państwową, dialogu opartego na partnerstwie i współpracy.

Czy udało się zmienić świadomość społeczną co do rodzin wielodzietnych?

Myślę, że stereotyp rodziny wielodzietnej jako rodziny patologicznej jest bardzo głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej i wciąż jeszcze pokutuje. Ale jestem też przekonana, że coraz bardziej utrwala się obraz rodziny wielodzietnej, jako rodziny dobrze zorganizowanej, zaradnej, dzielnej, solidnej, odpowiedzialnej, przedsiębiorczej.

Myślę, że także dzięki Karcie Dużej Rodziny wpływamy na przemianę świadomości społecznej. Karta odrywa wsparcie dla rodzin od kryterium dochodowego, przysługuje wszystkim rodzicom mającym co najmniej trójkę dzieci na utrzymaniu. Mamy nadzieję, że grono uprawnionych rozszerzy się także na rodziców, którzy już odchowali trójkę dzieci.

Czy program „Rodzina 500+” jest również jednym z dokonań ZDR3+? Jak Pani ocenia ten projekt?

Program 500+ jest programem realizowanym przez obecny Rząd, zapowiedzianym w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy go za przełomowy w polityce rodzinnej, ponieważ skutecznie eliminuje skrajną biedę wśród rodzin (w roku 2014 mieliśmy 27% rodzin z czwórką dzieci, żyjących poniżej granicy skrajnego ubóstwa!), przywraca godność, zwiększa poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego rodzinom oczekującym na kolejne dziecko.

Po raz pierwszy została podjęta decyzja o przeznaczeniu tak dużych środków budżetowych na realizację powszechnego wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Zawsze mieliśmy świadomość, że skutecznej polityki rodzinnej nie da się realizować bezkosztowo, przeznaczenie 23 miliardów rocznie na Program 500+ uważamy za przejaw odwagi ze strony Rządu a także za najlepszą inwestycję: w ludzi, w kolejne pokolenia, w przyszłość.

Działalność Związku przygotowała grunt do wprowadzenia tego świadczenia. Myślę, że dzięki naszym działaniom w społeczeństwie pogłębiło się przekonanie, że praca w rodzinie nad wychowaniem jest bardzo ważna, że ma także swoją wartość ekonomiczną.

Od lat postulowaliśmy wprowadzenie świadczenia w wysokości 500 zł, dla wszystkich rodzin, wypłacanego co miesiąc przez pierwsze lata życia dziecka. Na ten temat zorganizowaliśmy trzy konferencje: w Lublinie w 2014 r., w Łowiczu w 2015r. i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r.

Mieliśmy przekonanie, że w realiach poprzedniego rządu nie było możliwe wprowadzenie świadczenia, które skutkowałoby większym nakładem z budżetu państwa, choć doceniamy pozytywne zmiany w polityce rodzinnej dokonane także za poprzedniej ekipy.

Skoro tak dużo założeń programowych udało się zrealizować, jakie są dalsze plany ZDR3+?

Dzięki wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” nie musimy już koncentrować się na walce ze skrajnym ubóstwem rodzin wielodzietnych.

Na pewno będziemy pracować nad Kartą Dużej Rodziny. Chcielibyśmy, żeby była ona jak najlepszym instrumentem wspierania rodzin, ale i kształtowania świadomości społecznej.

Będziemy także pracować nad działalnością związaną z kształtowaniem wizerunku rodzin wielodzietnych, z rozdzieleniem skojarzenia wielodzietność – patologia.

Chcemy także rozwijać nasza strukturę, wspierać się nawzajem, przyczyniać się do kształtowania dobrej atmosfery, dobrej komunikacji, dialogu w naszych rodzinach, pomiędzy rodzinami, pomiędzy ludźmi.

Zobacz także
Wasze komentarze