Patriarcha moskiewski Cyryl Fot. EPA/SERGEI ILNITSKY

Rosja: patriarcha Cyryl apeluje o nieuznawanie nowego Kościoła na Ukrainie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl wezwał zwierzchników wszystkich lokalnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych, z wyjątkiem Konstantynopola, aby nie uznawali Prawosławnego Kościoła Ukrainy. „Wzywam Was i całą pełnię (Waszego) Najświętszego Kościoła do nieuznawania nowo powstałej struktury pseudokościelnej i do nienawiązywania z nią współpracy” – napisał w ujawnionych 20 grudnia listach do głów 13 Kościołów lokalnych.

Jego zdaniem przeprowadzenie „tzw. soboru zjednoczeniowego [15 grudnia] na Ukrainie zadało ciężką ranę kanonicznemu prawosławiu w tym kraju i na całym świecie”. Autor listu zarzucił zarówno uczestnikom tego wydarzenia, jak i patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi, że dopuścili do przeprowadzenia „pseudosoboru” z udziałem „rozłamowców”, którzy najpierw powinni wyrazić skruchę i prosić o przebaczenie a dopiero potem myśleć o zjednoczeniu ukraińskiego prawosławia.

„W rzeczywistości tak zwane zjednoczenie polegało na wzajemnym zespoleniu się dwóch organizacji schizmatyckich i utworzeniu z nich jednej” – nie krył oburzenia patriarcha. Podkreślił, że w „soborze” wzięli udział „pseudobiskupi rozłamowego” Patriarchatu Kijowskiego „i innej struktury niekanonicznej”, czyli Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cyryl zaznaczył ponadto, że kanoniczny Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego), na którego czele stoi metropolita Onufry, odmówił udziału „w tym wydarzeniu, nazywając je «bezprawnym spędem»”.

Zobacz także
Wasze komentarze