Rosja: ponad 2/3 prawosławnych podziela katolickie nauczanie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przeprowadzone latem br. ogólnorosyjskie badanie opinii publicznej pokazało, że 69 proc. prawosławnych uważa, iż Duch Święty pochodzi nie tylko od Ojca, ale także od Syna, czyli „Filioque” (i Syna). Taki pogląd zgodny jest z nauczaniem katolickim w tej sprawie i przeczy nauce prawosławnej – przypomnieli organizatorzy sondażu. Zaznaczyli, że za wersją prawosławną opowiedziało się jedynie 10 proc. badanych.

Prawosławie utrzymuje, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca i w takiej wersji dogmat ten znalazł się w Symbolu Wiary, ogłoszonym na Soborze Nicejskim w 325 z zastrzeżeniem, że nie wolno do tych słów niczego dodawać. Później jednak (ok. VI w.), przede wszystkim w kontekście walki z arianizmem, podważającym m.in. wiarę w Trójcę Świętą i dla podkreślenia Jej jedności, w Kościele zachodnim zaczęto dodawać wzmiankę o Synu Bożym jako o Tym, od którego – podobnie jak od Ojca – pochodzi Trzecia Osoba Boska. Spór na tym tle trwa od kilkunastu wieków i jest jedną z głównych różnic dogmatycznych między katolicyzmem a prawosławiem.

Tymczasem z badań, przeprowadzonych latem, ale ogłoszonych dopiero w połowie grudnia br. w almanachu „Łodka”, wynika, że stanowisko prawosławne popiera jedynie 10 proc. pytanych, podczas gdy aż 69 proc. uznało za słuszny pogląd o pochodzeniu Ducha od Ojca i Syna. 3 proc. ankietowanych uznało, że żadna wersja nie jest słuszna, a 18 proc. miało trudności z odpowiedzią na to pytanie. „Chciałoby się przemilczeć i uświadomić sobie ten fakt w całej jego pełni” – napisali autorzy opracowania.

Badanie przeprowadziła fundacja „Opinia publiczna” – jedna z trzech największych organizacji socjologicznych Rosji – na zamówienie służby badawczej „Srieda”. Ta ostatnia powstała w 2011 w celu prowadzenia badań socjologicznych, związanych z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Jej największym, jak dotychczas, projektem jest Atlas religii i narodowości Rosji.

Rosja: ponad 2/3 prawosławnych podziela katolickie nauczanie
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze