Rozpoczęła się Wiedeńska Konferencja Migracyjna 2016

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W ramach konferencji odbywają się dyskusje na temat perspektyw przyszłej europejskiej polityki migracyjnej.

Dnia 10 listopada w hali bankietowej budynku austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęła się Wiedeńska Konferencja Migracyjna 2016 organizowana przez Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD). Sekretarz Generalny ICMPD, Michael Spindelegger opisuje cel konferencji, zestawiając ją ze szczytem ONZ w sprawie uchodźców i emigrantów, który odbył się 19 września br.: „chcemy przedyskutować oraz odpowiednio sklasyfikować rezultaty przyjęcia nowojorskiej deklaracji w sprawie uchodźców i emigrantów w kontekście Europy. Planujemy opracowanie możliwych do zrealizowania scenariuszy wdrożeń, które umożliwiłyby opracowanie najlepszych rozwiązań zarówno dla emigrantów, jak i dla państw dotkniętych problemem migracji”.

Podczas otwartych sesji swoje oświadczenia wygłosili politycy wysokiego szczebla, w tym m.in. Johannes Hahn, czyli „komisarz ds. rozszerzenia” oraz przyszły przewodniczący ds. prezydencji Rady UE, minister spraw zagranicznych Malty, George W. Vella i sekretarz generalny OBWE, Lamberto Zannier. Obok nich swoje przemówienia ilustrujące nowe perspektywy europejskiej polityki migracyjnej wygłoszą eksperci tacy jak dyrektor biura Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców na Europę, Vincent Cochetel oraz Demetrios Papademetriou, wybitny starszy doradca oraz emerytowany przewodniczący Instytutu Polityki Migracyjnej.

Po wystąpieniu otwierającym wygłoszonym przez austriackiego ministra spraw wewnętrznych Wolfganga Sobotkę oraz prezentacji przewodniej wygłoszonej przez ekonomistę z Oksfordu i doradcę rządu federalnego Niemiec, Paula Colliera, przeszło 200 uczestników z całego świata zgromadzonych w wiedeńskim pałacu Hoftburg omówi dwie kluczowe kwestie: z jednej strony dyskusje będą dotyczyły ochrony emigrantów w Europie oraz stosownych podstaw tej ochrony, z drugiej zaś uczestnicy konferencji będą rozmawiać na temat międzynarodowej współpracy w kontekście wspólnej europejskiej polityki migracyjnej. Podczas dyskusji, której przewodniczyć będzie Międzynarodowy Ośrodek Polityki Migracyjnej, wielu ekspertów z zakresu polityki, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji międzynarodowych, w tym wywodzących się ze środowisk akademickich podzieli się z pozostałymi uczestnikami swoimi spostrzeżeniami i analizami.

Dyrektor generalny ICMPD zauważył, że w kontekście przyszłości Europy konieczne jest „stworzenie nowych, kompleksowych modeli, które zagwarantują bezpieczną i uporządkowaną migrację”. Ponadto wskazał na znaczenie „ustalenia perspektyw w krajach wysyłających poprzez trwałe partnerstwo”. Dodatkowo podkreślił, że Europa osiągnie zamierzone wyniki dopiero wtedy, gdy „jej działania będą spójne zarówno wewnątrz jak na zewnątrz wspólnoty w odniesieniu do państw sąsiadujących jak i krajów pochodzenia”. Spindelegger postrzega Międzynarodowy Ośrodek Polityki Migracyjnej jako „platformę, która działa w charakterze pośrednika pomiędzy teorią a praktyką, ekspertami a politykami, wytyczając w ten sposób nową drogę do wypracowania warunków, które pozwolą na wprowadzenie rzeczywistych zmian”.

Zobacz także
Wasze komentarze