Rycerstwo Niepokalanej to antidotum na konflikty i zniewolenia duszy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Rycerstwo Niepokalanej to antidotum na konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej – napisali polscy biskupi z okazji 100. rocznicy powstania ruchu. List biskupów ma zostać odczytany we wszystkich parafiach w piątek, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Rycerstwo Niepokalanej zostało założone w 1917 r. przez o. Maksymiliana Kolbego. Współcześnie rych działa w około 50 krajach i liczy 3 mln członków. W 1997 r. Kościół uznał Rycerstwo za: „publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych” i zatwierdził jego statuty. Jak przypominają biskupi, założenie sto lat temu Rycerstwa Niepokalanej wynikało przede wszystkim z „pragnienia ratowania dusz i z potrzeby czasu” – kończyła się I wojna światowa, wybuchła rewolucja październikowa i „nasilały się antykościelne działania masonerii”. Dodali, że ruch był otwarty na wszystkich: świeckich, duchownych, dzieci, młodzież i dorosłych.

„W latach międzywojennych zarówno klasztor (franciszkanów w Niepokalanowie, założony przez o. Maksymiliana Kolbego), jak i jego dzieło misyjne, propagowane przez miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” oraz inne publikacje, stały się znane w całym kraju zarówno w środowiskach wiejskich, jak i miejskich. (…) Ze wzrostem popularności miesięcznika szybko rosły szeregi Rycerstwa Niepokalanej, którego stan liczebny jesienią 1939 r. wynosił bez mała milion członków” – czytamy w liście.

Zdaniem biskupów, także obecnie Rycerstwo jest „antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej”, a jego celem jest „wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie”. „Idea Rycerstwa Niepokalanej została zawarta w tzw. Dyplomiku oraz w modlitewnym Akcie oddania się Niepokalanej. Przyjęcie tych treści i wcielenie ich w życie sprawi, że będziemy kształtowali siebie na wzór Maryi Niepokalanej” – czytamy w liście.

Biskupi przypomnieli, że w procesie przemiany wiernych spełnione muszą zostać dwa warunki: „całkowite oddanie się Maryi za narzędzie w Jej niepokalanych rękach oraz noszenie Cudownego Medalika”.

Wyjaśnili, że aby dołączyć do Rycerstwa, należy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać, a następnie odesłać do Niepokalanowa. Po otrzymaniu deklaracji należy w dniu wpisanym w „Dyplomiku” przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni uczestniczyć we mszy świętej (przystąpić do komunii) oraz „dokonać aktu całkowitego poświęcenia się Niepokalanej”. „Na znak oddania należy zawiesić na szyi Cudowny Medalik” – poinstruowali hierarchowie.

Jak czytamy na stronie organizacji, członkowie Rycerstwa zobowiązani są m.in. do noszenia Cudownego Medalika, częstszego niż raz w tygodniu uczestnictwa we mszy św., comiesięcznej spowiedzi, codziennej modlitwy indywidualnej, czytania Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego, poznawania nauczania papieży oraz uczestnictwa w corocznych zjazdach ruchu.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z ważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Katolicki dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX 8 grudnia 1854 r. w bulli Ineffabilis Deus. Dogmat ten oznacza wiarę w to, że Maryja już w momencie poczęcia – inaczej niż wszyscy ludzie – była wolna od grzechu pierworodnego.

Rycerstwo Niepokalanej to antidotum na konflikty i zniewolenia duszy
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze