PAP/Jacek Turczyk

Sejm wznowił obrady

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sejm, który w czwartek o godz. 9 wznowił obrady, będzie m.in. kontynuował pracę nad projektem, który wprowadza karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na wielką skalę na podstawie fikcyjnych faktur. Wieczorem zaplanowane są głosowania – posłowie mają m.in. wybrać sędziego Trybunału Stanu.

Rządowy projekt, którego drugie czytanie mają w czwartek przeprowadzić posłowie, wprowadza do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych.

Według projektu, jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 milionów złotych, przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych, sprawcom grozić będzie, tak jak w przypadku najpoważniejszych zbrodni, kara pozbawienia wolności w najcięższych wypadkach nawet 25 lat więzienia – zakłada projekt.

Wprowadza on możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, poprzez zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, w wypadku ujawnienia przez niego wszystkich okoliczności przestępstwa oraz wskazania osób współdziałających, a w razie zwrócenia korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa – nawet odstąpienia od wymierzenia kary. Ma to m.in. na celu rozbicie mafijnych powiązań w grupach przestępczych – wskazuje uzasadnienie.

Propozycja przewiduje zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej. Instytucje te mają zyskać możliwość „prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w przypadku najpoważniejszych typów czynów zabronionych przewidzianych w projekcie”.

Posłowie wysłuchają w czwartek informacji w sprawie działań, do których zobowiązany jest rząd oraz przedstawienia planowanych zamierzeń, mających na celu wyeliminowanie problemu smogu. Wniosek o informację złożył klub PO.

Ponadto Sejm zajmie się też rządowym projektem dotyczącym budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Projekt określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Sejm będzie również pracował m.in. nad rządowym projektem ustawy, który zakłada utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako podstawowej instytucji realizującej zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich.

Wieczorem zaplanowano głosowania. Według zapowiedzi posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Stanu. Kandydatem na to stanowisko jest zgłoszony przez PiS profesor prawa Bogusław Banaszak. Nie zgłoszono innych kandydatur. Sędziego TS wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Fot. PAP/Jacek Turczyk

Sejm wznowił obrady
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze