Tarnów: 40 lat Spotkań Małżeńskich

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich odbędzie się w dniach 8-10 września w Tarnowie. Swój udział zapowiedziało 350 osób – małżeństw i kapłanów – z 27 Ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce oraz z 25 Ośrodków tego Stowarzyszenia prowadzących pracę rekolekcyjną poza Polską. Zjazd rozpoczyna obchody 40. rocznicy powstania Spotkań Małżeńskich.

Spodziewany jest przyjazd przedstawicieli Ośrodków Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji (Kaliningradu, Nowosybirska i Irkucka), Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego jak i greckokatolickiego, a także powstałych w ostatnich latach Ośrodków polonijnych w Anglii, Irlandii, Niemczech i w USA. Uczestniczyć też będzie grupa animatorów Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej.

Zjazd ma charakter roboczy. Jego celem jest pogłębienie formacji animatorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy Ośrodkami. Przewidziane są referaty plenarne poświęcone duchowości, charyzmatowi i misji, a także programom, organizacji pracy i wspólnocie Spotkań Małżeńskich. Odbędą się także prezentacje pracy rekolekcyjnej prowadzonej w różnych krajach. 

Szczególnie ważne będą warsztaty w 20 grupach, w których uczestnicy pracować będą nad pogłębieniem rozumienia adhortacji Amoris Laetitia, charyzmatu Spotkań Małżeńskich, wrażliwości na problemy uczestników, współpracy małżeństw i kapłanów. 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zjazd, który odbędzie się w siedzibie tarnowskiego seminarium duchownego przebiegać będzie pod honorowym patronatem ordynariusza tej diecezji bp. Andrzeja Jeża. Swój udział zapowiedział bp Jan Wątroba, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zjazd rozpoczyna obchody 40. rocznicy powstania Spotkań Małżeńskich. 

„Doświadczenie 40 lat istnienia Spotkań Małżeńskich wciąż potwiedza, że dialog w takiej formie jaką proponujemy małżeństwom i przygotowującym się do małżeństwa, może dokonać prawdziwie kopernikańskich rewolucji w ich życiu – powiedział KAI Jerzy Grzybowski, współzałożyciel Ruchu. – Na warsztatowych rekolekcjach małżeństwa rozpoznają w jaki sposób wzajemne słuchanie, rozumienie i dzielenie się sobą i przebaczenie buduje, a nierzadko odbudowuje więź małżeńską, a także więź z dziećmi, innymi ludźmi, a nade wszystko z Panem Bogiem” – podkreśla Grzybowski. Dodaje, że prowadzi to nierzadko do pojednania z małżonkiem i z Bogiem. 

Jerzy Grzybowski zwraca uwagę, że Spotkania Małżeńskie są Bożą propozycją na kryzys małżeństwa i rodziny. „Spodziewamy się, że Zjazd zainspiruje jego uczestników do dalszego rozwijania pracy rekolekcyjnej wśród małżeństw, par przygotowujących się do małżeństwa, a także powtórnych związków po rozwodzie – dodaje Irena Grzybowska. – Oczekujemy, że uczestnicy Zjazdu zainspirują do tego wszystkich animatorów w swoich Ośrodkach. Tym bardziej, że praca Spotkań Małżeńskich to praktyczna realizacja zarówno adhortacji Familiaris Consortio jak i Amoris Laetitia – dodaje współzałożycielka Ruchu.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 r. Stowarzyszenie co roku prowadzi w samej tylko Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw i kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych – warsztatowej metodzie przygotowania do sakramentu małżeństwa Spotkania Małżeńskie prowadza także rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie.

Tarnów: 40 lat Spotkań Małżeńskich
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze