Anioł Pański

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące Anioł Pański

Kościół

Franciszek: Królestwo Boże to miłość, wolność i pełnia życia

„Jezus żąda od nas dzisiaj, byśmy pozwolili, żeby stał się naszym królem” – powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański

Czytaj dalej
Kościół

Franciszek: Pan Bóg nie mierzy ilości, a jakość, bada serce i patrzy na czystość intencji

„Nasz «dar» dla Boga w modlitwie i dla innych w miłosierdziu zawsze powinien unikać rytualizmu i formalizmu, a także logiki

Czytaj dalej
Kościół

Franciszek: święty Marek nie zawraca sobie głowy pytaniem, kto jest moim bliźnim

Na ścisłe powiązanie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego wskazał Ojciec Święty w swoim rozważaniu przed niedzielą modlitwą „Anioł Pański”.

Czytaj dalej
Świat

Dublin: 2/3 Irlandczyków za dalszym transmitowaniem dzwonów na „Anioł Pański”

Ponad dwie trzecie Irlandczyków opowiedziało się za tym, aby media publiczne nadal transmitowały dzwony wzywające do modlitwy „Anioł Pański” –

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek na „Anioł Pański”: obrady synodu czasem „pociechy i nadziei”

Czasem „pociechy i nadziei” nazwał Franciszek zakończone dzisiaj w Watykanie XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone młodzieży. Przemawiając przed

Czytaj dalej
Aktualności

Franciszek zachęcił młodych do misji: nieśmy wszystkim Ewangelię

O zaangażowanie młodzieży w dzieło misyjne Kościoła zaapelował Ojciec Święty po modlitwie „Anioł Pański”, nawiązując do przypadającego dzisiaj Światowego Dnia

Czytaj dalej
Kościół

Franciszek: zraniona miłość może być uzdrowiona przez Boga

W obliczu tak powszechnego kryzysu małżeństw Kościół, naśladując działanie samego Boga ma nie tyle potępiać, ile poprzez miłosierdzie i przebaczenie

Czytaj dalej
Wiadomości pielgrzymka papieża Franciszka

Papież: zamiast osądzać innych przyjrzyjmy się samym sobie

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że chrześcijanie zamiast osądzać innych powinni najpierw przyjrzeć się samym sobie i zobaczyć, czy

Czytaj dalej
Duchowość anioł pański

Anioł Pański – niesamowicie pięknie zaśpiewana modlitwa [WIDEO]

Anioł Pański to modlitwa maryjna rozważająca zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela oraz wcielenie Jezusa Chrystusa. W zależności od lokalnych zwyczajów odmawiana

Czytaj dalej
Kościół

Franciszek: człowiek odnajduje szczęście spotykając Chrystusa

„Szczęście znajdujemy tylko wtedy, gdy miłość, ta prawdziwa miłość, nas spotyka, zaskakuje nas, kiedy nas zmienia” – powiedział papież w

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: karmiąc się Eucharystią, możemy dostroić się do Chrystusa

Karmiąc się Eucharystią, możemy w pełni dostroić się do Chrystusa, do Jego uczuć, do Jego postawy – powiedział Ojciec Święty

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: Bóg pragnie zbawienia całego człowieka

Bóg chce zbawić całego człowieka, duszę i ciało – powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. 15 sierpnia, w

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: mówimy „nie” szatanowi i kulturze śmierci

Do budowania dobra w swoim środowisku zachęcił papież podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Swoją refleksję Ojciec Święty skierował przede wszystkim

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże

Częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem relacji między sługami a ich

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: w obliczu ludzkiego głodu nie można być obojętnym

W obliczu wołania wszelkiego rodzaju „głodu” nie możemy pozostać obojętnymi i spokojnymi widzami – powiedział papież w rozważaniu przed niedzielną

Czytaj dalej
Wiadomości

Papież Franciszek pozdrowił młodych z Polski

Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie pozdrowił młodzież z diecezji Pelplin w Polsce, która przybyła z Asyżu ze sztafetą

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: trzy czasowniki, które powinny charakteryzować pasterza

„Wszyscy potrzebujemy słowa prawdy, które by nas prowadziło i oświecało nam drogę. Bez prawdy, którą jest sam Chrystus nie można

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: brak wiary jest przeszkodą w Łasce Bożej

„Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarzają gesty i znaki wiary, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja osoby

Czytaj dalej
Wiadomości

Papież zaapelował o pokój w Nikaragui i na Bliskim Wschodzie

Po modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty zaapelował o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Nikaragui oraz w Syrii. Oto słowa papieskiego apelu

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: każda rodzina to sanktuarium życia

Ludzkie życie jest i pozostaje tajemnicą, a rodzice działają jako współpracownicy Boga. Jest to misja prawdziwie podniosła, która czyni każdą

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: sukces Kościoła zależy od ufnego powierzenia się Bogu

Autentyczność misji Kościoła zależy nie od sukcesu lub satysfakcjonujących rezultatów, ale od pójścia naprzód z odwagą zaufania i pokorą powierzenia

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: jest to jedyny grzech niewybaczalny, grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Na konieczność walki z pokusą zawiści z powodu dobra i dobrych uczynków innych osób, prowadzącą niekiedy do ich fałszywego oskarżenia,

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: Bóg działa zawsze z miłością i ze względu na miłość

Chrześcijanie mają ukazywać światu ogrom Bożej miłości – zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież skoncentrował się

Czytaj dalej
Wiadomości

Papież na „Regina coeli”: szukajmy Chrystusa na drogach naszych czasów

Do poszukiwania Chrystusa na drogach naszych czasów wezwał papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Regina coeli” na placu św. Piotra

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: ciało jest stworzone przez Boga

O szacunek i okazywanie troski o nasze ciało a także ciała naszych bliźnich zaapelował papież Franciszek w rozważaniu przed odmawianą

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: kto chce spotkać Jezusa musi wejść w Jego Rany

Do przyswojenia sobie prawa paschalnego utraty swojego życia, aby mniej myśleć o sobie, o osobistych korzyściach, a także „widzieć” i

Czytaj dalej
Europa

Franciszek: odrzućmy pokusę pewności siebie i życia bez Boga

Do odrzucenia pokusy pewności siebie i życia bez Boga, „domagając się absolutnej wolności od Niego i Jego Słowa” – wezwał

Czytaj dalej
Wiadomości

Papież przestrzegł przed instrumentalnym wykorzystywaniem Boga

Przed instrumentalnym wykorzystywaniem Boga, by troszczyć się o swoje prywatne interesy przestrzegł papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”.

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: misja Kościoła dokonuje się w drodze, a nie w bezruchu

Misja Kościoła dokonuje się w drodze, a nigdy w bezruchu. Mówił o tym papież Franciszek w swoim rozważaniu poprzedzającym modlitwę

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: Jezus Nauczycielem potężnym w słowach i czynach

„Jezus jest naszym Nauczycielem, potężnym w słowach i czynach. Jezus przekazuje nam całe światło, które oświeca niekiedy mroczne drogi naszego

Czytaj dalej
Wiadomości

Franciszek: radość, modlitwa i wdzięczność

Radość, modlitwa i wdzięczność to trzy postawy, które przygotowują nas do przeżywania Bożego Narodzenia w sposób autentyczny – powiedział papież

Czytaj dalej
Europa

Franciszek o kryteriach przynależności do królestwa Bożego

„Jezus objawia decydujące kryterium swego sądu, czyli konkretną miłość bliźniego znajdującego się w niebezpieczeństwie. Tak ukazuje się moc miłości, królewskość

Czytaj dalej
Wiadomości

Bóg jest pełny miłości, dlatego możemy Mu zaufać

Jezus zawsze nam ukazywał, że Bóg nie jest panem surowym i nietolerancyjnym, ale Ojcem pełnym miłości, czułości, dobroci. Dlatego możemy

Czytaj dalej