wiara

fot. cathopic.com

Ukraina: 2/3 mieszkańców kraju uważa się za wierzących

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

66 procent mieszkańców Ukrainy uważa się obecnie za wierzących, co oznacza jednoprocentowy spadek w stosunku do danych z 2013 roku. Tradycyjnie najwięcej wierzących zamieszkuje zachodnie rejony kraju – 81 proc., choć i tam wskaźnik ten znacznie zmalał w ciągu ostatnich 6 lat: w 2013 wynosił on prawie 90 proc. 

Te i wiele innych liczb przedstawiono 14 listopada na dorocznym spotkaniu okrągłego stołu z cyklu „Religia i władza na Ukrainie: problemy stosunków wzajemnych”, które odbywa się w Kijowie z inicjatywy Ukraińskiego Ośrodka Badań Gospodarczych i Politycznych im. O. Razumkowa i Fundacji im. K. Adenauera.

Obrady tegoroczne przebiegają pod hasłem „Państwo i Kościół na Ukrainie – 2019: podsumowanie roku i perspektywy rozwoju stosunków”. Przedmiotem rozważań i dyskusji są zakrojone na dużą skalę badania socjologiczne, przeprowadzone w całym kraju przez placówkę im. Razumkowa.

Omawiając ich wyniki przedstawiciel Ośrodka dr Mychajło Miszczenko oświadczył, że w kończącym się obecnie roku 2/3 obywateli Ukrainy określiło się jako ludzie wierzący, co prawie pokrywa się z danymi z 2013 (ostatniego roku sprzed wybuchu wojny na wschodzie kraju) – wtedy było ich 67 proc. Najmniej jest przekonanych ateistów – 4, a następnie osób uważających się za niewierzących i obojętnych religijnie – 7 proc. Tradycyjnie już najwięcej wierzących żyje w zachodnich obwodach kraju – 81 proc., ale wskaźnik ten ustępuje aż o 9 proc. danym z roku 2013 i jest najniższy od 2000, gdy Ośrodek rozpoczął swe badania religijności w tym kraju.

fot. pixabay.com

Również ba środkowej Ukrainie odnotowano spadek liczby wierzących – 82 proc. w 2014 do 70 proc. w latach 2017-19. Na południu i wschodzie kraju wystąpiły w tym czasie znacznie wahania pod tym względem. W 2014 nie stwierdzono tam „wybuchu” religijności, jaki nastąpił w tym samym czasie na zachodzie i w centrum. Na wschodzie w późniejszych latach obserwowano kolejno wzrost i spadek liczby wiernych, przy czym w 2019 do wiary w Boga przyznawała się tam tylko nieco ponad połowa badanych – 52,7 proc. Na południu natomiast występowała pewna stabilizacja, ale w ostatnich dwóch latach dał się tam zauważyć wyraźny spadek: z 65 proc. w latach 2013-16 do 51,9 proc. w bieżącym roku.

Ukraiński Ośrodek Badań Gospodarzych i Politycznych im. O. Razumkowa powstał w Kijowie w sierpniu 1994, a swą obecną nazwę nosi od 2000 r. Jego patronem jest czołowy politolog i prawnik ukraiński Ołeksandr Razumkow (1959-99). Placówka prowadzi badania w takich dziedzinach, jak polityka wewnętrzna, zagraniczna, gospodarcza i społeczna, zarządzanie państwem, energetyka, bezpieczeństwo międzynarodowe i regionalne oraz obrona. Zatrudnia na stałe ok. 45 osób, ponad 100 na kontraktach i przeszło 300 ankieterów.

Zobacz także
Wasze komentarze