Ukraina: spotkanie biskupów katolickich obu obrządków

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Lwowie-Brzuchowicach spotkali się dziś na wspólnym posiedzeniu biskupi z rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy i z Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Poprzedziły je rekolekcje hierarchów obu obrządków, które głosił nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Claudio Gugerotti.

Na Ukrainie wspólne rekolekcje biskupów obu obrządków katolickich odbywają się raz w roku. Tradycją jest, że za ich zorganizowanie odpowiedzialni są na przemian raz biskupi rzymskokatoliccy, innym razem greckokatoliccy. Tegoroczne rekolekcje odbyły się w rzymskokatolickim Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach. Prowadził je mianowany rok temu nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Claudio Gugerotti. Watykański dyplomata skoncentrował się na Księdze Jonasza, która może stać się inspiracją w głoszeniu Dobrej Nowiny, zwłaszcza w trudnych warunkach, w jakich działają Kościoły katolickie w tym kraju. O tym, co jest wyzwaniem dla katolików na Ukrainie, abp Gugerotti powiedział: „Problemem jest wojna, ale także brak stabilizacji wewnętrznej kraju i jedności między mieszkańcami różnych regionów oraz współpracy na rzecz ekonomii czystej i uczciwej. I także Papież mówi często, żeby Kościół katolicki był gotowy pomóc Ukrainie wykonać skok jakościowy”.

Rekolekcje dla biskupów poprzedziło 47. plenarne posiedzenie rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy. Biskupi zastanawiali się przede wszystkim nad miejscem Kościoła katolickiego na Ukrainie. Podkreślono potrzebą większej i bardziej aktywnej obecności katolików w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Analizowano sytuację Kościołów lokalnych, postulując ich większą współpracę w dziele ewangelizacji w różnych regionach Ukrainy.

Ukraina: spotkanie biskupów katolickich obu obrządków
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze