Ukraiński żołnierz przygotowuje naboje do walki z pro-rosyjskimi bojownikami niedaleko wsi Avdeevka, Ukraina.

Ukraina: władze wezwały promoskiewski Kościół prawosławny do potępienia agresji rosyjskiej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ministerstwo Kultury Ukrainy, zajmujące się m.in. sprawami stosunków państwowo-kościelnych, wezwało kierownictwo i wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP PM) do publicznego potępienia zbrojnej agresji Rosji przeciw temu krajowi. Wyrażono przy tym zaniepokojenie z powodu otwartej antyukraińskiej działalności duchowieństwa tego Kościoła na okupowanych przez Rosję ziemiach w południowo-wschodniej części kraju. Ministerstwo poprosiło też władze UKP PM o odpowiednią kanoniczno-dyscyplinarną ocenę tych działań.

Ogłoszone 1 lutego oświadczenie resortu przytacza konkretne przykłady takich wystąpień otwarcie antyukraińskich, separatystycznych i nietolerancyjnych wobec innych Kościołów. 16 listopada 2016 sekretarz eparchii (diecezji) symferopolskiej i krymskiej Aleksandr (Jakuszeczkin) w obecności metropolity Łazarza (Szwecia) oświadczył publicznie, że w roku 2014 „dokonaliśmy historycznego wyboru i nastąpiło to, o czym wielu nie mogło nawet marzyć: wróciliśmy do domu”. Według Ministerstwa „metropolita Łazarz zupełnie nie zareagował na tę antyukraińską wypowiedź, co można odebrać jako jednoznaczną solidarność z nią i ze wszystkimi skutkami, jakie pociąga ona za sobą”.

Inny przykład dotyczy wystąpienia metropolity Mitrofana (Jurczuka) podczas wmurowania przez prorosyjskich bojowników-terrorystów w Ługańsku kamienia węgielnego pod pomnik księcia Aleksandra Newskiego. Hierarcha prawosławny powiedział wówczas, że święty ten zajmuje „szczególne miejsce w historii naszej ojczyzny, gdyż zgodnie połączyły się w nim piękne dary działacza państwowego, polityka, żołnierza, a zarazem głęboko wierzącego człowieka, który, kierując swoim narodem, pragnął przestrzegać przykazań Bożych”. Zdaniem Mitrofana „nieprzypadkowo imię Aleksandra Newskiego stało się symbolem Rosji, gdyż jego czyn i jego życie są przykładem dla wszystkich a jego pamięć przypomina nam o jedności narodów Świętej Rusi”.

Ministerstwo przytoczyło też wypowiedzi metropolity teodozyjskiego i kerczeńskiego UKP PM – Platona (Udowenki) do żołnierzy współczesnych systemów rakietowych rosyjskich sił zbrojnych S-400 „Triumf”, wymierzonych w obiekty na Ukrainie i będących częścią rosyjskiego systemu obrony powietrznej.

Oświadczenie ukraińskie przypomniało ponadto, że wielokrotnie już zwracało uwagę kierownictwu UKP PM na antyukraińskie wystąpienia jego przedstawicieli, na co w odpowiedzi otrzymywano typowe zapewnienia o „pokojowej misji” tego Kościoła, o „pokojowym uregulowaniu konfliktu na Wschodzie Ukrainy i strzeżeniu integralności Ojczyzny”. „Jednakże wspomniane wyżej patetyczne wyrażenia, które można znaleźć w kierowanych na adres Ministerstwa listach, pozostają w jawnej sprzeczności ze słowami i działaniami tych przedstawicieli duchowieństwa UKP PM, którzy nie tylko usprawiedliwiają, ale w rzeczywistości uświęcają zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie” – głosi dokument ministerialny.

W związku z tym wezwano kierownictwo UKP PM i jego wiernych do publicznego potępienia tej „wojskowej agresji” przeciw krajowi uznanemu na szczeblu międzynarodowym oraz „do zwrócenia szczególnej uwagi i kanoniczno-dyscyplinarnej oceny systematycznych antyukraińskich wypowiedzi i działań poszczególnych duchownych i świeckich, zwłaszcza wspomnianych metropolitów, którzy są członkami Synodu, a więc najwyższych władz Kościoła”.

Ukraina: władze wezwały promoskiewski Kościół prawosławny do potępienia agresji rosyjskiej
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze