dzieci

fot. Pixabay

Wakacyjna Akcja Caritas dla dzieci w dobie epidemii

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ok. 6 tys. dzieci z ubogich rodzin skorzysta w tym roku w czasie wakacji z kolonii i półkolonii diecezjalnych oddziałów Caritas. W związku z ograniczeniami sanitarnym spowodowanymi epidemią letni wypoczynek dla najmłodszych zorganizuje w tym roku tylko 13 diecezjalnych oddziałów.

Wakacyjna akcja Caritas prowadzona jest od ponad dwudziestu lat. Rokrocznie brało w niej udział ok. 25 tys. dzieci.

„W tym roku z powodu stanu epidemii letni wypoczynek dla najmłodszych zorganizuje tylko 13 diecezjalnych Caritas: z diecezji sosnowieckiej, kieleckiej, łomżyńskiej, gliwickiej, rzeszowskiej, drohiczyńskiej, sandomierskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, a także archidiecezji częstochowskiej, warmińskiej, lubelskiej i gdańskiej. Z wyjazdów skorzysta łącznie ok. 6 tys. dzieci z ubogich rodzin” – powiedziała koordynator programów dziecięcych w Caritas Polska Renata Pruszkowska.

>>> Poznań: Caritas z akcją „Podaruj wodę bezdomnemu” 

Wyjaśniła, że po ogłoszeniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa organizacji kolonii, nie wszystkie diecezjalne oddziały zdążyły się przygotować. „Myślę, że liczba wyjazdów w kolejnych tygodniach wakacji będzie wzrastała” – stwierdziła.

fot. pixabay

Powiedziała, że w związku z epidemią letni wypoczynek będzie przeważnie organizowany w placówkach, które znajdują się na terenie danej diecezji, w miejscach mniej uczęszczanych przez turystów, aby móc spokojnie organizować swój program.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej organizuje turnusy w ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach k. Nowogrodu, który położony jest 20 km od Łomży nad rzeką Pisą, „w zakątku obszaru chronionego krajobrazu”. Podobnie w diecezji gliwickiej dzieci będą odpoczywały w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym w Turzy.

„Dotychczas w koloniach organizowanych przez Caritas przeważnie brały udział dzieci z różnych środowisk, dzięki temu te z trudnych środowisk mogły czerpać pozytywne wzorce. W tym roku priorytetem będzie przyjęcie dzieci z ubogich rodzin” – oświadczyła Pruszkowska.

Z koli Caritas diecezji rzeszowskiej organizuje wypoczynek wakacyjny w formie 10-dniowej kolonii katolickiej 17-26 lipca. „Projekt obejmie łącznie 40 dzieci i 10 opiekunów. Działania projektowe będą aktywizacją dzieci i młodzieży, poprzez kształcenie i promocję kompetencji obywatelskiego patriotyzmu” – poinformowano na stronie organizacji.

Dwa dziesięciodniowe turnusy przygotowuje też Caritas Diecezji Siedleckiej. „Wyjedzie 90 osób. W czasie wakacji od poniedziałku do piątku przed 5 godzin dziennie otwarte też będą tam 3 świetlice prowadzone przez Caritas. Z każdej korzystać będzie mogło maksymalnie 30 podopiecznych” – poinformowano.

Pewną odpowiedzią na czas pandemii jest także propozycja, którą oferują świetlice środowiskowe.

PAP/Jakub Kaczmarczyk

„W przeciwieństwie do lat ubiegłych, kiedy na czas lipca i sierpnia placówki były zamykane lub miały jedynie dyżur, w tym roku w czasie wakacji będą otwarte ok. 5 godz. Zaproponują także dzieciom konkretny program, który pozwoli im nie tylko zająć czas, ale także rozwinąć się intelektualnie. Będą organizowane różnego rodzaju wyjścia, wycieczki” – powiedziała Pruszyńska. „Zależy nam również na tym, aby dzieci mogły zjeść w ciągu dnia ciepły posiłek” – podkreśliła.

W tym roku myślą przewodnią kolonii, półkolonii i spotkań wakacyjnych organizowanych przez diecezjalne placówki Caritas będzie setna rocznica urodzin Jana Pawła II.

„Dzieci będą poznawały miejsca związane z osobą Karola Wojtyły; oglądały filmy poświęcone jego postaci; zaplanowane są także gry i zabawny nawiązujące do osoby papieża Polaka i jego nauczania” – powiedziała koordynator programów dziecięcych w Caritas Polska.

>>> Rzecznik Episkopatu: rusza inicjatywa #WakacyjneMsze 

Zwróciła uwagę, że młode pokolenie zna Jana Pawła II jedynie z mediów oraz wspomnień rodziny. „Zależało nam, aby mieli szansę poznać jego osobę bliżej” – powiedziała.

Na kolonie, półkolonie i wycieczki organizowane przez diecezjalne Caritas wyjeżdżają dzieci, podopieczni świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”. Zgłoszenia dzieci odbywają się przez parafie.

Zobacz także
Wasze komentarze