epa05794976 A handout photo made available by Vatican newspaper L’Osservatore Romano shows Pope Francis meeting with faithfuls during his Wednesday General Audience in Nervi Hall at the Vatican, 15 February 2017. EPA/OSSERVATORE ROMANO / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Dostawca: PAP/EPA.

Watykan: reforma Kurii Rzymskiej?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Obradująca w dniach 13-15 lutego b.r. Rada Kardynałów ( K-9) kontynuowała dyskusje na temat reformy Kurii Rzymskiej – poinformowała dziennikarzy wicedyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Paloma García Ovejero.

Na wstępie przypomniano deklarację poparcia dla osoby Ojca Świętego, opublikowaną 13 lutego, w której stwierdzono: „W odniesieniu do niedawnych wydarzeń Rada Kardynałów wyraża pełne poparcie dla dzieła papieża, zapewniając jednocześnie o swojej akceptacji i pełnym wsparciu dla Jego osoby i Jego nauczania”. Zaznaczono, że koordynujący prace tej grupy kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga pozdrawiając Ojca Świętego, podziękował Franciszkowi w imieniu wszystkich członków K-9 za jego słowa zawarte w Bożonarodzeniowym przemówieniu do Kurii Rzymskiej. Dostrzegł w nim wsparcie i wytyczne dla prac Rady.

W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Rady. Poruszono w ich trakcie kolejne kwestie dotyczące Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów; Kongregacji dla Kościołów Wschodnich; Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Kardynałowie zaczęli analizować sprawy związane z „diakonią sprawiedliwości”, a więc trybunałami Penitencjarii Apostolskiej, Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i Trybunału Roty Rzymskiej. Mówiono ponadto o procesie doboru kandydatów do biskupstwa.

Kard. George Pell poinformował o pracach powierzonego mu Sekretariatu ds. Gospodarki, mając na względzie pełne wdrożenie reform ekonomicznych, których pragnie Ojciec Święty, ze szczególnym uwzględnieniem formacji personelu i zasobów ludzkich.

Prefekt Sekretariatu ds. Komunikacji, ks. prał. Dario Edoardo Viganò, przedstawił aktualny stan reformy środków przekazu Stolicy Apostolskiej, czyli dokonane już połączenie Radia Watykańskiego i Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego w powierzonej jemu dykasterii. Podjęto spotkania robocze z Sekretariatem Stanu, Sekretariatem ds. Gospodarki, APSA i Urzędem Pracy, by wspomóc ten nowy etap reformy. Ponadto przedstawiono plan restrukturyzacji częstotliwości radiowej i nowe zasady pracy na portalach społecznościowych.

Wreszcie zastanawiano się nad projektem rozpoczęcia reformy wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana (Watykańska Księgarnia Wydawnicza).

Poinformowano, że kolejne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2017 r.

Radę Kardynałów ustanowił Ojciec Święty 28 września 2013. Początkowo liczyła 8 purpuratów z różnych krajów i regionów, wkrótce jednak papież włączył do tego grona sekretarza stanu i obecnie jest to ciało 9-osobowe ( K-9). Rada stanowi przyboczny, zbiorowy organ doradczy Ojca Świętego, przede wszystkim z myślą o przyszłej reformie Kurii Rzymskiej. Utworzenie jej było odpowiedzią na jeden z postulatów kardynałów zgłoszonych podczas kongregacji generalnych przed konklawe w marcu 2013.

W skład tego gremium wchodzą kardynałowie: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) – koordynator Rady, Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile), Oswald Gracias (Indie), Reinhard Marx (Niemcy), Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga), Sean O’Malley (USA), kard. George Pell (Watykan/Australia) i Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy).

Zobacz także
Wasze komentarze