Watykan: trzecia rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W czwartek przypada trzecia rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Obaj papieże, którzy wywarli ogromny wpływ na Kościół minionego wieku, obecni są w pontyfikacie Franciszka – podkreślono w Radiu Watykańskim.

Kanonizacja dwóch papieży, której dokonał Franciszek w drugim roku swego pontyfikatu, była bezprecedensowym wydarzeniem w historii. Uczestniczył w niej także emerytowany papież Benedykt XVI. W ceremonii, nazwanej wówczas „świętem czterech papieży”, udział wzięło kilkaset tysięcy osób z całego świata, wśród nich dziesiątki tysięcy Polaków.

W związku z rocznicą papieska rozgłośnia przypomniała, że św. Jan Paweł II mianował Jorge Bergoglio biskupem i kardynałem, a potem to właśnie Franciszek kanonizował polskiego papieża.

Historyk z katolickiego uniwersytetu w Mediolanie profesor Agostino Giovagnoli powiedział w Radiu Watykańskim, że Franciszka oraz św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII łączy przede wszystkim bardzo mocno zaznaczony w nauczaniu temat pokoju. Jak zauważył, papież Bergoglio mówi często o tym, że trwa trzecia wojna światowa „w kawałkach”. W nauczaniu jego dwóch kanonizowanych poprzedników były zaś odniesienia do okresu zimnej wojny i sytuacji po upadku komunizmu – dodał włoski historyk.

Giovagnoli wyraził opinię, że pontyfikat Franciszka przypomina pontyfikat św. Jana XXIII, przede wszystkim ze względu na bardzo bezpośredni sposób komunikowania się oraz na to, co określił jako „stałe naruszanie reguł, które zamknęłyby samego papieża w instytucjonalnej logice”.

Z kolei, jak zaznaczył, głoszona przez Franciszka koncepcja Kościoła, który wychodzi do ludzi, była realizowana przez św. Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek i spotkań.

„Mówi się o Janie Pawle II jako pierwszym papieżu globalnym w związku z jego bardzo licznymi podróżami po całym świecie; Franciszek jest natomiast papieżem globalizacji” – powiedział Giovagnoli. Wyjaśnił, że obecny papież mówi o zglobalizowanym świecie i duszpasterstwie w metropoliach, gdzie najbardziej widoczne są kontrasty globalizacji.

W rocznicę kanonizacji na mszy przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej zgromadzili się przedstawiciele polskiego duchowieństwa z Rzymu.

Watykan: trzecia rocznica kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze