epa06640005 An elevated view of the crowd of faithful attending the Easter Sunday mass celebrated by Pope Francis (unseen) on Saint Peter’s square in the Vatican City, Vatican, 01 April 2018. Easter is celebrated around the world by Christians to mark the resurrection of Jesus Christ from the dead and the foundation of the Christian faith. EPA/ALESSANDRO DI MEO Dostawca: PAP/EPA.

Wielkanocna homilia Papieża: chrześcijanin jest powołany do życia niespodziankami Boga

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
O powołaniu chrześcijan do życia niespodziankami Boga mówił Papież w improwizowanej homilii podczas Mszy św. wielkanocnej sprawowanej na placu św. Piotra.

Ojciec Święty zauważył, że wieść „Pan zmartwychwstał” jest orędziem, które w pierwszych wiekach przechodziło z ust do ust, a kobiety, które poszły by namaścić ciało Pana znalazły się w obliczu niespodzianki. „Boże przepowiadanie jest zawsze niespodzianką, bo od początków historii zbawienia mamy do czynienia z niespodzianką. Bóg nie potrafi głosić wieści nie zaskakując nas. To jest to, co porusza twe serce, tam właśnie, gdzie niczego nie oczekujesz. Bóg przychodzi i ciebie wzrusza” – powiedział Franciszek.

fot: Alessandro Di Meo, PAP/EPA

W biegu do Chrystusa
Następnie papież zwrócił uwagę na pośpiech: kobiety biegły do grobu. Niespodzianki Boga każą nam natychmiast wyruszyć w drogę. Zatem biegną by zobaczyć. Biegnie też Piotr i Jan, pasterze w noc Bożego Narodzenia, czy Samarytanka, by powiedzieć swoim, że spotkała człowieka, który powiedział jej, co uczyniła. Również dzisiaj, gdy dzieje się coś niezwykłego ludzie biegną – zauważył Ojciec Święty. Przypomniał postać apostoła Tomasza, który nie chciał biec, domagał się dowodów. Ale Bóg jest cierpliwy dla tych, którzy nie idą natychmiast – dodał Franciszek.

Czy jesteś na to gotowy?
Trzecie to pytanie zdane przez papieża skierowane było do uczestników dzisiejszej Eucharystii: czy mam serce otwarte na niespodzianki Boga, czy jestem zdolny by ruszyć w pośpiechu czy też odkładam to na jutro? Co mi mówi niespodzianka. Jan i Piotr pobiegli do grobu. Ewangelia mówi nam, że zarówno Jan jak i Piotr uwierzyli, chociaż w przypadku Piotra wiara łączyła się z wyrzutami sumienia, że zaparł się Pana. Czy dzisiaj, w tę Wielkanoc roku 2018 – gotów jestem przyjąć niespodziankę Pana i biec?- zapytał Franciszek na zakończenie swej homilii.

W modlitwie wiernych po rosyjsku proszono za papieża i biskupów, aby Bóg obdarzył ich ewangeliczną odwagą i gorliwością apostolską. Po angielsku modlono się za rządzących i ustawodawców, aby Bóg wspierał ich w posłudze i kierował wysiłkami na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Po chińsku modlono się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po włosku proszono za grzeszników i ludzi, których serca się zagubiły. Po arabsku modlono się za ubogich, osoby cierpiące a także ofiary nienawiści, by Bóg pozwolił im doświadczyć mocy paschalnej i uczynił ich uczestnikami swojej nieskończonej miłości.

Zdjęcia: Alessandro Di Meo, PAP/EPA

Galeria (10 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze