Co wiemy o aniołach

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Credo wyznajemy wiarę w Boga Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne. Anioły znajdują się pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami, ponieważ są częścią naszego życia duchowego i codziennego.

Anioły są kimś o wiele więcej niż uskrzydlonymi bytami ubranymi na biało. Są częścią rzeczywistości niewidzialnej, której istnienie interpretuje Biblia. To właśnie na podstawie Pisma Świętego wypunktowaliśmy to, co wiemy o nich na pewno.

Istnieją naprawdę

Nie pomyśl przypadkiem, że są mitycznymi stworzeniami, wymyślonymi po to, by można było ilustrować nimi bajki dla dzieci albo jakimiś bohaterami fantastyki, które wprowadzili autorzy biblijni. „Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste jak jednomyślność Tradycji” (KKK 328).

Stworzone przez Boga

Papież Pius X mówił, że „anioły są najszlachetniejszymi istotami stworzonymi przez Boga”. Z kolei na Soborze Laterańskim powiedziano o nich: „On to swoją wszechmocną potęgą równocześnie, od początku czasu, stworzył z niczego jeden i drugi rodzaj stworzeń, duchowe i cielesne, to znaczy anielskie i ziemskie, a wreszcie [stworzenie] ludzkie, jako współukształtowane zarówno z ducha, jak i ciała”.

Wysłannicy i słudzy

Anioły zawsze były aniołami, w żadnym momencie swojego istnienia nie miały życia ziemskiego. Słowo: anioł pochodzi z łacińskiego „angelus”, czyli wysłannik lub sługa Boga. I to jest właśnie ich zadanie – mówić o tym, czego sami doświadczyli, ponieważ „wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10). To „pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, by słuchać głosu Jego słowa” (Ps 103,20). Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: „Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne” (KKK 330).

Nie mają ciała

Nie mają ciała, choć istnieje przekonanie, że jednak tak. W wielu fragmentach biblijnych opisuje się je właśnie w taki sposób. Na przykład w Apokalipsie mówi się, że znajdują się u stóp tronu Boga, że grają na trąbkach, podtrzymują kielichy, wchodzą i schodzą z ołtarza. Anioły nie posiadają też skrzydeł. W sztuce zaczęto je z nimi przedstawiać w IV w., tłumacząc w ten sposób ich szybkość jako posłańców.

Niektórzy z nich upadli

Katechizm w haśle nr 391 wyjaśnia, że niektórzy z aniołów zgrzeszyli. Ich grzech polegał na tym, że zdecydowali bezpowrotnie odrzucić Boga i Jego królestwo. Ich liderem był jeden z nich, który zwiódł ich tak samo jak naszych rodziców – Adama i Ewę – w raju. Kościół nazwał go Szatan (wróg) czy też diabeł (oszczerca). Na początku był dobrą istotą stworzoną przez Boga. Jednak sam siebie uczynił złym.

Jezus a anioły

Życie Jezusa było chronione przez anioły od kiedy tylko archanioł Gabriel oznajmił o Jego przyjściu na świat. Oni też przyjęli Go, gdy się rodził chwaląc Go i oddając Mu chwałę (Łk 2,13-14). Dbały też o Jego dzieciństwo (Mt 1,20). To one usługiwały Mu na pustyni (Mk 1,13) i pocieszały w drodze na Golgotę (Łk 22,43). Również aniołowie jako pierwsi ogłosili dobrą nowinę o zmartwychwstaniu (Mk 16,5-7).

Tak samo jak troszczyły się o Jezusa, również i my możemy liczyć na ich obecność i opiekę. Sprawują nad nami pieczę, ponieważ spodobało się Panu wyznaczyć dla każdego z nas osobistego boskiego ochroniarza.

Autor: Sebastian Campos

Tłumaczenie: Magdalena Zarate Rios

La verdad católica sobre los ángeles (y no lo que nos ha hecho creer la New Age)

Co wiemy o aniołach
4.8 (80%) 6 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze