Wiesław Śmigiel nowym biskupem toruńskim

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bp Wiesław Śmigiel został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem toruńskim. Informuje o tym Nuncjatura w Warszawie.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie:

Ojciec Święty Franciszek:1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja Suskiego z posługi biskupa toruńskiego.2. Mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla.

Zdjęcie: bp Wiesław Śmigiel, fot: EpiskopatNews

To dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Bp Śmigiel jest specjalistą i profesorem teologii pastoralnej, ma duże doświadczenie w dialogu z niewierzącymi. W ocenie wielu jest człowiekiem bezpośrednim i otwartym, zawsze chętnym do dialogu – a jego pasją jest nowa ewangelizacja w duchu papieża Franciszka.

Dialog z niewierzącymi
Pełni też wiele funkcji w Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem jej Rady Stałej i przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Naukowiec i poeta
W pracy naukowej bp Śmigiel koncentruje się na podmiocie duszpasterstwa, uczestnictwie katolików świeckich w życiu Kościoła, dynamice zrzeszeń religijnych oraz teologii kultury. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw i artykułów o charakterze naukowym. Jest również poetą, uczniem ks. Janusza Pasierba. W 1997 r. opublikował zbiór poezji pt. „Zdany na pojedynek”, a w 2005 r. „Kartki z pamiętnika”. Deklaruje, że jego hobby to teatr i kino. Lubi podróżować i poznawać inne kultury.

Potrzeba nawrócenia duszpasterskiego
Jako duszpasterz bp Śmigiel podkreśla pilną potrzebę „nawrócenia duszpasterskiego”, do którego wzywa papież Franciszek, ostrzegając, że „jeśli Polska prześpi czas nowej ewangelizacji, to może się okazać, że za kilka, może kilkanaście lat spotka nas los podobny do Kościoła w niektórych krajach Zachodniej Europy”.

Franciszek go intryguje i pobudza
Jako wzór duszpasterza we współczesnym świecie bp Śmigiel wymienia papieża Franciszka. Jak mówi w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej Franciszek „intryguje, mobilizuje i pobudza nas do nowego zapału ewangelizacyjnego. A nawet jeśli niektórych irytuje, to też dobrze, ponieważ burzy utarte, skostniałe i często mało ewangeliczne schematy”.

Nawrócenie misyjne
W ślad za papieżem bp Śmigiel mówi często o potrzebie „nawrócenia pastoralnego” – także w Polsce. A oznacza to, „by jeszcze gorliwiej ewangelizować i szukać nowych sposobów dotarcia do współczesnego człowieka z Dobrą Nowiną”. Nawrócenie pastoralne w Polsce – podkreśla – to „ewangelizacja w kluczu poszukiwania tych, którzy się pogubili; ułatwienia dla tych, którzy chcą być bliżej Boga oraz towarzyszenia tym, którzy są na drodze wiary”. Towarzyszyć temu winno także „nawrócenie misyjne”, które dotyczy nie tyle poszczególnych wiernych, ile całych wspólnot. Boleje nad „dramatycznym kryzysem wiary wśród młodego pokolenia Polaków”.

Zdjęcie: panorama Torunia

Rodzina i ludzie świecy
Bp Śmigiel wyjaśnia, że kluczem, który łączy duszpasterstwo i nową ewangelizację jest osobista relacja do Jezusa Chrystusa i to właśnie powinno być istotą pracy duszpasterskiej Kościoła dziś. Na pierwszym miejscu – wskazuje – „Kościół powinien postawić duszpasterstwo rodzin. Ono jest najważniejsze, ponieważ rodzina jest głównym środowiskiem, miejscem ewangelizacji”. Zaznacza, że bardzo istotna dziś jest aktywizacja laikatu. „Chodzi o to, by przekonać wiernych, że też są odpowiedzialni za parafię, a konieczna jest do tego przemiana myślenia, potrzeba dynamizmu i nawrócenia pastoralnego” – wyjaśnia.

Kolejną jego pasją jest dialog z niewierzącymi. Przewodniczy Komitetowi ds. Dialogu z Niewierzącymi KEP. W wywiadzie dla diecezjalnego Radia Głos w Pelplinie w 2015 roku bp Śmigiel mówił, że dialog z osobami niewierzącymi „jest odpowiedzią Kościoła na znaki czasu”. Jest to też wyraz „otwarcia się Kościoła na współczesny świat, którego nie chcemy traktować jako wyłącznie zagrożenia, ale jako pole do Ewangelizacji”. A wspólną „płaszczyzną tej rozmowy jest człowiek, jest kultura”.

Jego dewiza biskupia brzmi: „Omnibus omnia factus” – „Stawszy się wszystkim dla wszystkich”.

Wiesław Śmigiel nowym biskupem toruńskim
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze