MOAS rescue 105 migrants in rubber dinghy October 4, 2014. Photo: Darrin Zammit Lupi/MOAS

Włochy: 46% Włochów uważa imigrantów za zagrożenie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

46 procent Włochów uważa, że imigranci „stanowią zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa osób” – to wynik przedstawionego w środę sondażu. Włoskie media podkreślają, że jest to najwyższy wskaźnik od 10 lat.

Sondaż przeprowadził Instytut Demos na zamówienie Fundacji Unipolis z Bolonii, zajmującej się kwestiami społecznymi oraz bezpieczeństwa.

W analizach ankiety wyjaśniono, że najwięcej osób widzących w imigrantach zagrożenie to reprezentanci grupy wiekowej 45-54 lat (49 procent) i z wykształceniem podstawowym (66 procent).

Najmniejszy odsetek jest wśród młodzieży w wieku od 18 do 29 lat (38 procent) i z wyższym wykształceniem (40 procent).

Wśród osób odczuwających zagrożenie ze strony imigrantów dominują wyborcy prawicowej Ligi Północnej (75 procent) oraz pozostałych ugrupowań prawicy i centroprawicy.

W elektoracie centrolewicowej rządzącej Partii Demokratycznej wskaźnik ten wynosi 18 procent.

Odnotowano także, że od października 2007 roku nie było tak wysokiego odsetka osób uważających, że imigranci stanowią zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wtedy wynosił on 51 procent. W kolejnych latach spadał, osiągając najniższy poziom – 26 procent – w grudniu 2012 roku. Od tamtego czasu zaczął znów systematycznie rosnąć. W ciągu kilku ostatnich miesięcy odsetek ten wzrósł o 6 punktów procentowych.

Inny sondaż, o którym informuje dziennik „La Repubblica”, wskazuje na znaczny spadek liczby zwolenników przyznania obywatelstwa Włoch urodzonym w tym kraju dzieciom imigrantów mających prawo pobytu. Podczas gdy w 2014 roku opowiadało się za tym 80 procent ankietowanych, we wrześniu tego roku pomysł ten popiera 52 procent Włochów. W lutym było ich 70 proc.

Prace w parlamencie Włoch na temat ustawy w tej sprawie, znanej pod nazwą ius soli (prawo ziemi), są odkładane z powodu braku wystarczającego poparcia dla takiego rozwiązania.

fot. Darrin Zammit Lupi/MOAS

Włochy: 46% Włochów uważa imigrantów za zagrożenie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze