Krakowskie sukiennice, fot. Wikipedia

Kraków: wręczono Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Marcin Szwed, Katarzyna Starowicz-Bubak oraz prof. Mikołaj Bojańczyk to laureaci czwartej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Naukowcy, docenieni za swoje badania, odebrali wyróżnienia w środę w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach.

Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz po 50 tys. zł.

Nagroda NCN została ustanowiona w celu wspierania młodych badaczy. Laureatem może zostać uczony do 40. roku życia. Wyróżnienia są przyznawane za wybitne osiągnięcia w ramach badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych i teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

W konkursie uwzględniano projekty prowadzone w polskich jednostkach naukowych i udokumentowane publikacjami.

Wyróżnienie w obszarze nauk ścisłych i technicznych otrzymał prof. Mikołaj Bojańczyk z Instytutu Informatyki UW. Kapituła Nagrody NCN doceniła jego badania w zakresie informatyki teoretycznej, teorii automatów i logiki. W swoich najważniejszych pracach profesor porównywał siłę obliczeniową różnych modeli obliczeń, m.in. wariantów automatów na drzewach lub formalizmów logicznych interpretowanych w strukturach drzewiastych.

„Traktuję tę nagrodę jako wyraz uznania dla szerszego środowiska pracującego w Polsce nad podstawami informatyki. W moim odczuciu dziedzina ta jest jedną z mocnych stron polskiej nauki, a nasi naukowcy w niej pracujący mogą śmiało próbować współpracy i współzawodnictwa z najlepszymi ośrodkami na świecie” – ocenił prof. Bojańczyk.

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce odebrał dr hab. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za prowadzone na dużą skalę badania nad plastycznością mózgu u osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Zespołowi, którym kieruje laureat, udało się przełamać utrwalone w nauce tezy o podziale mózgu na osobne części zmysłowe.

„Mnie miało tu nie być, miałem być naukowcem w Marsylii” – mówił laureat, który wcześniej prowadził badania za granicą. Podziękował też osobom, szczególnie żonie, które namówiły go do powrotu do Polski.

„Jestem wdzięczny NCN za to, że przyznało mi +naukowe Nike+, bo utwierdza mnie to w przekonaniu, że można wrócić do Polski i robić tu fajną naukę. Ta nagroda to też docenienie zespołu fantastycznych ludzi, z którymi mam przyjemność pracować” – powiedział Szwed.

Laureatką Nagrody NCN 2016 w obszarze nauk o życiu została dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak z Instytutu Farmakologii PAN. Do jej osiągnięć należy określenie roli układu endokannabinoidowego w rozwoju i terapii bólu przewlekłego oraz opracowanie nowego podejścia farmakologicznego w leczeniu bólu związanego z osteoartozą.

„Przyznana nagroda potwierdza wagę prowadzonych przeze mnie badań, które dotyczą skutecznego leczenia bólu. Jest zwieńczeniem moich dotychczasowych osiągnięć w tym temacie, ale również motywacją do dalszej pracy, aby przyczynić się do zwiększenia skuteczności postępowania przeciwbólowego u pacjentów z zespołami bólu przewlekłego” – powiedziała Starowicz-Bubak i dodała, że nagrodę dedykuje swojej rodzinie.

Nagroda NCN jest przyznawana przez kapitułę konkursową, złożoną z przedstawicieli Rady NCN, dyrektora Centrum i fundatorów Nagrody. Trójka zwycięzców została wyłoniona spośród 49 kandydatur nadesłanych przez naukowców. Każdy z uprawnionych mógł wskazać tylko jednego naukowca. Niektórzy badacze nominowani byli przez kilka osób równocześnie.

Galę w Krakowie poprowadziła Grażyna Torbicka, a uroczystość uświetnił koncert akordeonistki Weroniki Sury.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

fot. dtpancio, flickr

Zobacz także
Wasze komentarze