Fot. cathopic

Z aniołami na mszy świętej

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Czasami mówi się, że aniołowie są z nami obecni na mszy św. Często wymienia się ich w liturgii. Ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rolę pełnią. 

Pismo Święte mówi: aniołowie są liturgami  

W Liście do Hebrajczyków możemy przeczytać: Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? (1,14) Słowo „słudzy” w dosłownym tłumaczeniu Nowego Testamentu powinno brzmieć: są oni liturgami, liturgicznymi duchami. To samo słowo pojawia się także przy Zachariaszu we fragmencie z ewangelii Łukasza: A gdy upłynęły dni jego posługi (leitourgias – liturgii) kapłańskiej, powrócił do swego domu (1,23). 

W oparciu o słowa Pisma Świętego w Kościele powstała nauka o tym, że aniołowie służą przed obliczem Najwyższego. Anioły są stworzone do tego, by czcić Boga. Możemy powiedzieć, że są specjalistami od uwielbienia Boga. Ale także pozostają w głębokiej jedności z tym uwielbieniem i z tą liturgią, jaką sprawuje Kościół.  

anioł stróż

Fot. pixabay

Jak w Niebie, tak też na Ziemi 

Od samych początków Tradycja chrześcijańska mówi o tym, że nasza ziemska liturgia jest uczestnictwem w tej niebiańskiej. Wszyscy, którzy uczestniczą we mszy św., łączą się z aniołami, by razem z nimi wychwalać Boga pieśnią chwały. Aniołowie stają się dla nas wzorem uwielbienia i od nich możemy się uczyć modlitwy. Ale są także dla nas pomocą od Boga, byśmy taka modlitwę mogli zrealizować. Święty Cyryl Jerozolimski – pisarz chrześcijański, żyjący w VI wieku – napisał:  

Boscy i święci aniołowie pełnią wolę Bożą, jak wyraża Dawid w Psalmach: Chwalcie Pana wszyscy aniołowie, mocni w sile, którzy czy czynicie rozkazania Jego (Ps 102, 20). Taka też będzie i twoja modlitwa, gdy powiesz: Jak wśród aniołów dzieje się Twoja wola, tak niech się dzieje i we mnie na ziemi. Panie! 

>>>Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

anioł stróż

fot. Cathopic.com

Aniołowie schodzą z nieba” na mszę św. 

Święty Grzegorz Wielki w swoich Dialogach napisał, że nie ma podstaw, żeby wątpić w to, że niebo się otwiera podczas składania Ofiary Chrystusa, że chóry anielskie są obecne i towarzyszą kapłanowi, który udaje się do ołtarza. 

We mszy św., gdzie Chrystus uobecnia się i karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią, uczestniczą też aniołowie. Zatem na początku Eucharystii przy spowiedzi powszechnej prosimy Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Zaraz potem śpiewamy słowa „pieśni anielskiej”: Chwała na wysokości Bogu, a później w czasie prefacji wysławiamy Boga wraz z aniołami i wszystkimi świętymi: Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty…”. 

Co ciekawe, w najstarszych modlitwach liturgia Kościoła rzymskokatolickiego wspomina różne grupy aniołów. Każda z nich ma swoje zadanie i oddzielne funkcje liturgiczne do spełnienia. Aniołowie wychwalają Boga, Panowania adorują, Zwierzchności drżą, a Moce i Serafini współwychwalają. 

>>> Co wie o Tobie Twój Anioł Stróż?

Fot. cathopic

…a później zanoszą nasze dary do Nieba 

Tę rolę aniołów widać szczególnie w modlitwach podczas wspomnienia liturgicznego Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W modlitwie nad darami Kościół prosi Boga, by składana przez niego ofiarę uwielbienia raczył przyjąć właśnie za wstawiennictwem aniołów i doprowadził wierzących do wiecznego zbawienia. 

Misją aniołów jest więc pośredniczenie między Niebem a Ziemią także w Ofierze eucharystycznej i zanoszenie jej na liturgię w Niebie. Ale także pomoc, abyśmy umocnieni Chlebem eucharystycznym, pod opieką Twoich [Boga] aniołów czynili postępy na drodze zbawienia – prosi kapłan w modlitwie po Komunii św. 

>>> Modlitwa do mojego Anioła Stróża

Zobacz także
Wasze komentarze