Zakopane, 07.06.2017. Uroczysta msza œw. z udzia³em Episkopatu Polski odprawiona zosta³a, 7 bm. w koœciele pw. Œwiêtego Krzy¿a w Zakopanem z okazji 20-lecia wizyty œw. Jana Paw³a II. (cat) PAP/Grzegorz Momot

Zakopane: zakończyło się zebranie plenarne Episkopatu

6 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz aktualizacja wytycznych ws. postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich, a także odnowienie Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi – to główne tematy zebrania plenarnego KEP, które obradowało w Zakopanem. Dokonano wyboru nowego dyrektora Caritas Polska – został nim 44-letni ks. Marcin Iżycki z diecezji warszawsko-praskiej.

Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin

Biskupi zadecydowali, że prowadzone od miesięcy prace nad Wytycznymi KEP nt. duszpasterstwa małżeństw i rodzin – muszą być jeszcze kontynuowane. Jak zapowiedział w rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki, przyjęcia dokumentu dostosowanego do adhortacji Franciszka „Amoris laetitia” można spodziewać się jesienią.

Do Wytycznych zostanie też dołączone opracowanie nt. Komunii św. dla osób rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach cywilnych, przygotowane przez abp. Henryka Hosera.

Opracowanie uwzględni nauczanie papieża Franciszka wyłożone w adhortacji „Amoris laetitia”. Abp Stanisław Gądecki zwraca uwagę, że dokument nie będzie „interpretowaniem” papieża i jego nauczania wyłożonego w adhortacji „Amoris laetitia” ale materiałem, który ma być użyteczny dla kapłanów i wiernych.

Biskupi mówili też o konieczności zdefiniowania, czym konkretnie ma być duszpasterskie towarzyszenie, także wobec par żyjących w nowych związkach. „Towarzyszenie tym, którym pierwsze małżeństwo się nie udało i weszli w kolejne związki jest być może najpilniejszym zadaniem dla Kościoła w Polsce” – ocenił w rozmowie z KAI bp Jan Wątroba.

Podkreślił przy tym, że „idea towarzyszenia wymaga głębszej formacji duchowieństwa” oraz, że poważnego namysłu wymaga pytanie, jak formować do tego kapłanów. Wyraził wielkie uznanie dla tych księży, którzy potrafili taką pracę wykonywać, „którzy czuli od zawsze potrzebę bycia blisko i towarzyszenia”. Przyznał jednocześnie, że takich duchownych jest wciąż za mało oraz, że należy dziś szczególnie mocno korzystać z ich doświadczeń i od nich się uczyć. Ponadto formacja seminaryjna powinna mocniej uwzględniać fakt, że żyjemy w społeczeństwie wymagającym pasterzy bliskich ludziom i potrafiącym pomóc tym, którzy, z punktu widzenia prawa kościelnego, tworzą związki nieregularne.

Zdaniem przewodniczącego Rady KEP ds. Rodziny, przygotowywane Wytyczne można będzie traktować jako załącznik do wydanego w 2003 r. obszernego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które – zdaniem biskupa – nie traci nic ze swej aktualności. Wymaga jedynie dostosowania do wskazań „Amoris laetitia”.
„Chodzi zwłaszcza o język i styl oraz, że „novum, które musi wybrzmieć w Wytycznych dotyczy praktyki a nie doktryny” – tłumaczył hierarcha.

Biskup rzeszowski przyznał, że idea towarzyszenia nie była dotąd zbyt mocno nagłaśniana w polskim duszpasterstwie. Jednocześnie podkreślił, że polscy księża są blisko wiernych, nie tylko rodzin, więc nasz kraj nie jest w tym względzie pustynią. „Ale może trzeba przestawić akcenty, może włączyć w to towarzyszenie osoby świeckie, bo w wielu dokumentach i dyskusjach powraca przekonanie, że sami księża tego dzieła nie dokonają” – zauważa bp Wątroba.

Jednocześnie zaznaczył, że Wytyczne są redagowane także z myślą o swego rodzaju „prewencji”, to znaczy przygotowywaniu do małżeństwa. Im lepsza będzie bowiem formacja – począwszy od wychowania w domu rodzinnym, poprzez katechezę szkolną, aż do bezpośredniego przygotowania do małżeństwa – tym mniej będzie nieudanych małżeństw.

Nowy program duszpasterski

Biskupi przyjęli nowy program duszpasterski, zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, który jest skoncentrowany wokół przygotowania do bierzmowania. „Po czasie pracy nad świadomością chrzcielną, chcemy pochylić się nad świadomością, tego, że winniśmy być narzędziami Ducha Świętego i przemiany świata” – wyjaśnia KAI przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, abp Wiktor Skworc.

Program duszpasterski na rok 2017/2018 przygotowany został w oparciu o nową formułę. Publikacja została podzielona na pięć zeszytów tematycznych. To odpowiedź na prośbę księży, którzy sygnalizowali potrzebę przygotowania programu duszpasterskiego w praktycznej formie, przydatnej w codziennej pracy z wiernymi. Dlatego powstały osobne zeszyty: homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny, mariologiczny i teologiczno-pastoralny. Oficjalna prezentacja nowego programu nastąpi we wrześniu.

Nowelizacja wytycznych ws. nadużyć wobec małoletnich

Biskupi dokonali korekty wytycznych Episkopatu, zgodnej z nowelizacją kodeksu karnego, która wprowadza prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Zmiany te wchodzą w życie 13 lipca.

Po nowelizacji kodeksu karnego do art. 240 została dodana sankcja: „kto nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Wytyczne KEP zostały dostosowane poprzez zacytowanie w nich tego właśnie artykułu 240 KK – poinformował po zakończeniu obrad bp Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP.

Instrukcja nt. duszpasterstwa chorych i umierających

Biskupi przyjęli instrukcję dotyczącą chorych i umierających. Nowe przepisy wyjaśniają, kto powinien przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch powiedział w rozmowie z KAI, że nowy dokument przypomina i wyjaśnia warunki określające, kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Bp Bałabuch przypomina przepisy liturgiczne, które wskazują że sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby w podeszłym wieku, albo znajdujące się w sytuacji zagrożenia życia. „Zależało nam na tym, by podkreślić, że nie ma już czegoś takiego jak warunkowe namaszczenie chorych” – mówi przewodniczący komisji liturgicznej KEP.

Narodowy Kongres Trzeźwości

Biskupi zapoznali się także z programem Narodowej Pielgrzymki w intencji trzeźwości oraz ideą Narodowego Kongresu Trzeźwości, Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości poinformował, że w Kongresie weźmie udział prezydent Andrzej Duda i przedstawiciele rządu.

Kongres odbędzie się w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Jego tematem wiodącym ma być kondycja polskiej rodziny, która jest pierwszym i fundamentalnym wzorcem budowania trzeźwego społeczeństwa i narodu. Kongres ma na celu wypracowanie podstaw do stworzenia Narodowego Programu Trzeźwości, ale też lepsze zdiagnozowanie problemów i zintegrowanie środowisk trzeźwościowych. W Kongresie udział weźmie także przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Obywatelska inicjatywa „Zatrzymaj aborcję!”

Kaja Godek i Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, poinformowały biskupów zgromadzonych na 376. zebraniu plenarnym o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej: „Zatrzymaj aborcję!” Zakłada ona złożenie w Sejmie projektu ustawy, który będzie zakazywał aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci poczętych, podejrzewanych o niepełnosprawność bądź chorobę.

„Prosimy o konkretne wsparcie i pomoc wszystkie środowiska, którym leży na sercu los dzieci, zwłaszcza tych podejrzanych o chorobę i o niepełnosprawność, i stąd obecność na zebraniu Episkopatu i prośba do Księży Biskupów o to, aby odnieśli się do niej życzliwie i aby wspierali nas modlitwą, błogosławieństwem” – mówiły liderki obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu znaczne ograniczenie możliwości zabijania dzieci poczętych.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk poinformowała, że celem inicjatywy „Zatrzymaj aborcję!” jest wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej, podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność. Tymczasem na mocy właśnie tej przesłanki zabijanych jest obecnie 96% dzieci spośród wszystkich, które poddawane są aborcji. „W 2015 r. zginęło w polskich szpitalach z mocy prawa 1044 dzieci, z czego 1000 ze względu na podejrzenie niepełnosprawności” – wyjaśniła.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

Z udziałem Episkopatu Polski, prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach odprawiono uroczystą Mszę św., w trakcie której odnowiono Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgromadzeni w zakopiańskiej świątyni uczcili w ten sposób 100. rocznicę objawień fatimskich.

Eucharystii w „polskiej Fatimie”, jak nazywane jest sanktuarium na Krzeptówkach, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

foto. PAP/Grzegorz Momot

Zakopane: zakończyło się zebranie plenarne Episkopatu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze