Żandarmeria Watykańska obchodzi święto swojego patrona

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W tym roku po raz pierwszy Korpus Żandarmerii Watykańskiej i włoska Policja Państwowa obchodzą wspólnie 29 września dzień swego patrona – św. Michała Archanioła.

Z tej okazji mury Stolicy Apostolskiej są otwarte przed policjantami, a w kościele Matki Bożej od Rodziny przy Gubernatoracie Miasta Watykanu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin odprawił dla nich Mszę św. W kazaniu mówił o „przykładnej współpracy” obu służb i życzył im jej kontynuowania oraz wymiany doświadczeń i informacji.

Liturgia sprawowana była przy posągu św. Michała, wykonanym przez włoskiego rzeźbiarza Antonio Lomuscio i odsłoniętym w lipcu 2013 przez Franciszka w obecności Benedykta XVI. Obecni byli m.in. minister spraw wewnętrznych Włoch senator Marco Minniti oraz dowódcy: Żandarmerii Watykańskiej – Domenico Giani i Policji Państwowej – Franco Gabrielli a także burmistrz Rzymu Virginia Raggi. Oprawę artystyczną i duchową zapewniły zespoły muzyczne policji i żandarmerii, które wykonały fragmenty utworów Verdiego, Rossiniego i Vesselli, a na zakończenie odegrały hymny włoski i papieski.

W kazaniu główny celebrans mówił o „przykładnej współpracy” żandarmerii i policji państwowej, a z okazji ich święta życzył, by korzystały ze wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji”. „Bezpieczeństwo jest bezcennym dobrem, które umacnia się przez nieustanną zbiorową pracę i przy inteligentnej i owocnej współpracy wszystkich. Jest owocem stałej i rozważnej akcji, tym skuteczniejszej, im bardziej dyskretnej i rozbudowanej” – powiedział sekretarz stanu. Życzył on przybyłym, aby ćwiczyli nie tylko swoje ciało i umysły do czekających ich zadań, ale także ducha, aby być zawsze przygotowanym na niespodzianki i trudności.

Również minister Minniti zauważył, że nieprzypadkowo wspólne obchody świętego patrona odbywają się po Roku Miłosierdzia, nad którego spokojnym przebiegiem czuwali razem watykańscy żandarmi i włoscy policjanci. Zaangażowani są oni we wspólną walkę ze złem i nadużyciami, które „mogą ograniczać wolność każdego”, „chronią też najsłabszych i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa”.

Już po raz 13. obchodom tego dnia towarzyszył „Family Day”, czyli święto rodzinne, podczas którego urzędy i koszary Policji Państwowej w całym kraju były otwarte dla rodzin funkcjonariuszy, aby mogły się one zapoznać z warunkami pracy swych bliskich oraz z ich codziennym zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa.

Zobacz także
Wasze komentarze