Abp Gądecki: pedofilia w Kościele nie powinna się zdarzać

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kościół w Polsce, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży w sferze zwalczania przypadków pedofilii, stara się robić w moim przekonaniu więcej niż inne instytucje – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Arcybiskup  powiedział w nawiązaniu do nowelizacji „Wytycznych ws. postępowania wobec duchownych oskarżonych o wykorzystywanie seksualne małoletnich”, jakie nastąpiły w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym. 13 lipca br. w Polsce weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego, wprowadzająca m. in. prawny obowiązek zgłaszania także przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich, pod sankcją karną nawet do 3 lat więzienia. Każdy więc obywatel jest zobowiązany do zawiadomienia organów ścigania, jeśli ma – jak to określa Kodeks – wiarygodną wiadomość o usiłowaniu lub dokonaniu takiego czynu zabronionego.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że już na zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem 6 czerwca br. polscy biskupi przyjęli skorygowany tekst „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Abp Gądecki wyjaśnił ponadto, że biskupi zgromadzeni 25 sierpnia br. na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze zostali poinformowani, że nowelizacja „Wytycznych” została zaakceptowana przez Stolicę Apostolską.

Zdaniem abp. Gądeckiego pozostaje jednak kilka punktów zapytania, odnośnie do interpretacji zapisu z Kodeksu Karnego nakazującego zawiadamianie organów ścigania po uzyskaniu „wiarygodnej” wiadomości o możliwości dokonania takiego przestępstwa. Przyznał, że interpretacja tego zapisu może być różna: czy wiarygodną wiadomością jest informacja przychodząca w formie anonimu, czy też taką staje się dopiero wtedy, kiedy zostaje uzyskana od kogoś, kto osobiście przychodzi, okazuje dowód osobisty, tak że można sprawdzić jego tożsamość, czy też taka, która została zweryfikowana przez wstępne dochodzenie kanoniczne wobec oskarżonego kapłana?

Przy okazji abp Gądecki przypomniał o zaangażowaniu Kościoła w Polsce w ochronę dzieci i młodzieży przed mogącymi im grozić przestępstwami pedofilii. A praca ta – jak podkreślił – prowadzona jest przez Kościół za pośrednictwem koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży o. Adama Żaka SJ i poprzez prowadzone przezeń Centrum Ochrony Dziecka. Przypomniał też, że zostali już wyznaczeni delegaci i osoby odpowiedzialne za ochronę dzieci i młodzieży w każdej diecezji, do których można się zgłosić i którym można te informacje przekazać. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Kościół w Polsce, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży w tym zakresie oraz w sferze zwalczania przypadków pedofilii stara się robić więcej niż inne instytucje. Abp Gądecki przypomniał, że w świetle wiarygodnych badań 12,4 % dzieci w Polsce doświadcza którejś z form przemocy seksualnej. Te dane pokazują, że przemoc seksualna wobec dzieci jest w naszym kraju poważnym problemem społecznym. „To że wśród sprawców znajdują się także duchowni, jest dla nas źródłem wstydu i zobowiązaniem do takiego działania, by żadne tego rodzaju przypadki nie zdarzały się w Kościele”- powiedział.

Zobacz także
Wasze komentarze