Abp Hoser do osób konsekrowanych: bądźcie wierni swojemu powołaniu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wierność charyzmatom jest warunkiem zachowania swej tożsamości – powiedział abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski spotkał się z przełożonymi żeńskich i męskich wspólnot zakonnych i instytutów życia konsekrowanego z terenu diecezji. Nawiązując do nauczania ostatnich papieży, zachęcał do aktywnego włączenia się w szeroko rozumiane duszpasterstwo rodzin.

W czasie Mszy św. abp Hoser przypomniał, że powołanie jest darem Boga, a więc wyrazem Jego bezwarunkowej miłości i stanowi dar dla całego Kościoła. Zachęcał jednocześnie wspólnoty zakonne do odczytywania na nowo swoich charyzmatów w zmieniającej się rzeczywistości świata. – Tylko żyjąc własnym charyzmatem możemy czuć, że się spełniamy, ponieważ jesteśmy właściwymi osobami na właściwym miejscu. W związku z tym – staje przed nami wręcz imperatyw poznawania i odkrywania na nowo charyzmatu własnego zgromadzenia, jak również założyciela czy założycielki. Bez tego nasza pamięć charyzmatyczna ulega atrofii i tracimy poczucie właściwej tożsamości – ostrzegł biskup warszawsko-praski. 

Zaapelował również o umiejętne wykorzystanie zdolności poszczególnych członków wspólnot. – Nie ma ludzi identycznych. Każdy ma jakieś dary, talenty otrzymane od Boga dla dobra innych a więc charyzmaty osobiste. Należy je poznać i umożliwić ich rozwój dla budowania charyzmatu całego zgromadzenia – powiedział duchowny zwracając uwagę, że „organ z jednym głosem marnie grywa”. Nawiązując do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”, abp Hoser przypomniał o roli osób poświęconych Bogu w duszpasterstwie rodziny. – „Pierwszym, podstawowym i swoistym wyrazem wkładu, który zakonnicy, zakonnice i w ogóle osoby konsekrowane mogą wnieść w apostolstwo rodzin, jest właśnie ich konsekracja Bogu, dzięki której „przypominają wszystkim wyznawcom owe przedziwne zaślubiny ustanowione przez Boga, a mające objawić się w pełni w przyszłym świecie” – powiedział bp warszawsko-praski cytując punkt 74 dokumentu.

Fot. flickr/Chris Brown

Wspomniał, że jedną z płaszczyzn w którą winni się angażować członkowie wspólnot zakonnych jest troska o dzieci – zwłaszcza te opuszczone, niechciane, osierocone, ubogie czy upośledzone. – Musimy mieć świadomość, że coraz więcej z nich rodzi się poza małżeństwem lub pochodzi z rodzin rozbitych, co sprawia że bardzo trudno będzie im w przyszłości założyć harmonijną rodzinę – powiedział abp Hoser. Zachęcił też osoby konsekrowane, by uczyły małżeństwa wspólnotowej modlitwy. – To, co kiedyś było niemal normą, zwłaszcza w środowiska wiejskich, dziś jest już niemal rzadkością. Trzeba nam więc zrehabilitować modlitwę rodziną ukazując ludziom jej wartość jako elementu scalającego związek i przestrzeń wprowadzania dzieci w życie wiary – powiedział duchowny.

Nawiązując do peregrynacji kopii Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej po diecezji abp Hoser zachęcał również osoby konsekrowanego do owocnego wykorzystania czasu nawiedzenia. – Kontemplując oblicze Maryi człowiek nie tylko okrywa Jej miłość, ale również realną obecność pośród swojej codzienności – powiedział duchowny. Na terenie diecezji warszawsko-praskiej posługuje 65 żeńskich zgromadzeń zakonnych w których mieszka ok. 1200 sióstr i 19 zgromadzeń męskich liczących ok. 170 zakonników.

Abp Hoser do osób konsekrowanych: bądźcie wierni swojemu powołaniu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze