Biskupi: homilie mają być starannie przygotowane

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Homilie wygłaszane podczas mszy św. powinny być każdorazowo starannie przygotowywane; papież Franciszek prosi księży o studium, modlitwę, refleksję i kreatywność duszpasterską – podkreślają biskupi w najnowszych „Wskazaniach KEP dotyczących homilii mszalnej”.

W specjalnym dokumencie biskupi podkreślają, że homilie pomagają nie tylko słuchaczom w interpretacji Pisma Świętego, ale także głoszącym je księżom. „Warunkiem jest ich rzetelne przygotowanie w duchu refleksji i modlitwy. Episkopat Polski przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, iż w niedziele i święta nakazane homilia jest obowiązkowa podczas wszystkich mszy św., które są sprawowane z udziałem wiernych oraz że nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny”.

„Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa. Pozwalają lepiej zrozumieć słowo Boże, stanowią pomoc w wielu życiowych sytuacjach i wyborach. Księża biskupi wskazują, że powinny być one dostosowane do różnych grup wiernych i uwzględniać ich specyfikę. Warunkiem skutecznego głoszenia Dobrej Nowiny jest także otwartość słuchaczy na proklamowane słowo oraz odpowiednie przygotowanie na przykład poprzez stałą lekturę i rozważanie Pisma Świętego” – powiedział rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Dodał, iż Kościół podkreśla, że Bóg pragnie dotrzeć ze słowem zbawienia do wszystkich ludzi, dlatego nie można zaniedbać homilii dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. „Księża biskupi zalecają w takich sytuacjach język migowy, w każdej diecezji powinni być odpowiednio przygotowani duszpasterze posługujący się tym językiem. Jeśli jest taka konieczność można skorzystać z pomocy tłumacza lub używać środków multimedialnych, ale powściągliwie i roztropnie” – podkreślił rzecznik Episkopatu.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że biskupi zaznaczają, że nie powinno się pozbawiać homilii uczestników liturgii pogrzebowej, także wtedy – jak czytamy we Wskazaniach homiletycznych – „gdy zmarły nie prowadził życia z wiary, choć należał do Kościoła”.

„Homilia podczas pogrzebu stanowi bowiem niepowtarzalną okazję do głoszenia Zmartwychwstałego Chrystusa szczególnie wobec wielu niewierzących czy obojętnych religijnie, którzy uczestniczą w liturgii” – głosi dokument KEP.

Biskupi przypominają także, że homilia pogrzebowa może zawierać okoliczności życia i śmierci zmarłego, ale nie może stać się mową pochwalną.

Episkopat we Wskazaniach homiletycznych zwraca również uwagę na homilie podczas mszy św. dla dzieci, które powinny uwzględniać specyfikę ich wieku. W tym przypadku można wykorzystywać formę dialogu.

Biskupi przypominają również, że sprawując w czasie mszy św. inne sakramenty, np. chrzest, także należy głosić homilię. Podobnie w sytuacji, gdy bezpośrednio po mszy św. lub przed nią odbywa się adoracja eucharystyczna.

Obecnie obowiązujące „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej” biskupi przyjęli podczas październikowych obrad w Lublinie.

Biskupi: homilie mają być starannie przygotowane
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze