Flores Indonezja Zakonnice

Fot. Józef Trzebuniak SVD

Indonezja: Flores rozkwita powołaniami 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kościół katolicki na wyspie Flores zawdzięcza rozwój przede wszystkim misjonarzom. To oni zorganizowali tutaj struktury diecezjalne, pobudowali szkoły, szpitale, drogi, kościoły, niższe i wyższe seminaria duchowne.  

Do tej pory całe duchowieństwo z wyspy Flores i okolicznych wysp takich, jak Timor, Lembata, Sumba kształci się w misyjnym sercu wyspy, czyli w Wyższym Seminarium Duchownym św. Pawła w Ledalero koło Maumere. Za werbistami przybyły na wyspę, aby szukać nowych powołań i kandydatów do stanu zakonnego, inne zgromadzenia i zakony z całego świata. Dla przykładu w jednej tylko diecezji, której siedziba znajduje się w mieście Maumere we wschodniej części wyspy, placówki ma obecnie klikanaście męskich i żeńskich zakonów i zgromadzeń. 

Flores Indonezja Zakonnice

Fot. Józef Trzebuniak SVD

Zaskakuje na wyspie Flores rozkwit powołań i młodość Kościoła, którą od razu się wyczuwa. Nie tylko bowiem kościoły parafialne są przepełnione dziećmi i młodzieżą, ale również wszystkie instytuty i zgromadzenia zakonne. Seminaria duchowne mają dziesiątki powołań co roku. Gdy odwiedza się domy zakonne sióstr, widać w nich wiele młodych dziewcząt, które pragną poświęcić swoje życie Bogu. Podobnie jest w zakonach męskich. Poziom kształcenia sióstr, kleryków i braci zakonnych jest również bardzo wysoki. Siostry potrafią posługiwać się swobodnie takimi językami jak angielski czy włoski, ponieważ zazwyczaj ich formacja zakonna odbywa się w Europie lub na Filipinach. Oczywiście można domniemywać, że instytucje kościelne dają szansę tym młodym kandydatom, którzy często pochodzą z ubogich rodzin, na dobre wykształcenie i wyjazd za granicę. Jednak na pewno nie jest to jedynym powodem wyboru drogi powołania. Wielu bowiem świadomie chce poświęcić swoje życie Bogu i służbie bliźnim. Podczas rozmów z siostrami i braćmi można wysłuchać ich świadectw, które są związane z wyborem życia konsekrowanego. 

Flores Indonezja Zakonnice

Fot. Józef Trzebuniak SVD

Każdego dnia na wykłady z filozofii i teologii do seminarium w Ledalero przychodzą i przyjeżdżają setki młodych ludzi z całej okolicy. Są wśród nich nie tylko klerycy diecezjalni i zakonni, ale także siostry i osoby świeckie, które chcą uzyskać licencjat lub magisterium z teologii. Instytut filozoficzno-teologiczny w Ledalero (STFK – Sekolah Tinggi Filsafat Katolik) obchodzi w tym roku 50. rocznicę istnienia, z czego wynika, że w każdej parafii na wyspie Flores pracują już księża, którzy wcześniej zdobyli tu wykształcenie. Werbiści mogą zaś chlubić się bogatą historią i owocami pracy misyjnej dziesiątek współbraci, którzy spędzili tutaj całe życie. Widać, że systematyczna praca i poświęcenie życia służbie Kościołowi, przynosi konkretne rezultaty. Młodzi zaś ludzie, z wielodzietnych i pobożnych rodzin, chcą naśladować tych, którzy przynieśli na wyspę Flores wiarę chrześcijańską i zapewnili rozwój intelektualny tutejszych mieszkańców.

Zobacz także
Wasze komentarze