panorama Kolonii z charakterystyczną katedrą. fot. pixabay.com

Czy Kościół w Niemczech zachowa jedność?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Konferencja Biskupów Niemieckich oraz Centralny Komitet Katolików tego kraju (ZdK) kontynuują przygotowania do „drogi synodalnej”. Mimo krytyki z Rzymu pragną one kontynuować reformy wewnątrz Kościoła swojego kraju.

Podkreślili to uczestnicy zakończonej 14 września w Fuldzie Wspólnej Konferencji apelując o odważne i zaangażowane kontynuowanie „drogi synodalnej” w duchu Ewangelii.

Kościół dla wszystkich
Przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx przypomniał, że Kościół katolicki jest posłany do wszystkich ludzi.

– Kościół nie jest dla siebie samego. Odpowiedzialność za to posłanie Kościoła do ludzi ponoszą w szczególny sposób biskupi w powierzonej im trosce duszpasterskiej, a przez chrzest w misji Kościoła uczestniczy każdy ochrzczony. Każdy ochrzczony jest «misją», jak powiedział papież Franciszek i dotyczy to wszystkich dziedzin życia Kościoła –  stwierdził metropolita Monachium.

W tym kontekście należy też rozumieć różne procesy dialogu i struktur w lokalnym Kościele w Niemczech. Wszystko skupia się wokół pytania, jak w sposób najbardziej właściwy głosić wszystkim ludziom Ewangelię Jezusa Chrystusa w różnych okolicznościach kulturowych i regionalnych, a także, jak może być sprawowana Eucharystia jako zaproszenie do spotkania z Bogiem.

Z kolei przewodniczący ZdK Thomas Sternberg powiedział, że chodzi o to, aby odzyskać zaufanie tak, aby było można „mówić w sposób wiarygodny o naszej wierze”.

Szukać szczerej odpowiedzi
Uczestnicy konferencji w Fuldzie napisali wspólny list do papieża Franciszka będący ich odpowiedzią na list papieski „Do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech”, który otrzymali pod koniec czerwca.

„Poszliśmy za wskazaniami, które dał nam Ojciec Święty na naszą drogę, rozważyliśmy też, jakie powinniśmy wyciągnąć konsekwencje”, napisali członkowie komisji. Przyznali, że poczuli się umocnieni, a papież podziela ich „troskę o przyszłość Kościoła w Niemczech” i że zachęcił ich do „poszukiwania szczerej odpowiedzi na aktualną sytuację”.

Autorzy listu pragną nadawać „drodze synodalnej” kształt „procesu duchowego”. Zapewnili też papieża o swojej łączności z nim „w duchu kościelnym”, ponieważ – jak napisali – mają „na uwadze zarówno jedność Kościoła jako całości, jak i sytuację na miejscu.

W czasie Wspólnej Konferencji wypracowano cztery dokumenty robocze dotyczące moralności seksualnej, formy życia kapłańskiego, władzy i jej podziału oraz roli kobiet w służbie i urzędach Kościoła. 

Miejsce kobiety w Kościele
Jako „bardzo pilną” określono grupę roboczą poświęconą roli kobiet w Kościele. W oficjalnej informacji stwierdzono, że jest to „ważny sprawdzian dla autentyczności woli reform”, gdyż wiele kobiet traci zaufanie do instytucji Kościoła. Czwarte forum ma się zająć „formą życia kapłańskiego”; obejmie ono również duchowość, natomiast wyłączona została kwestia kapłaństwa kobiet w przyszłości.

>>> Kobieta, która zmieniła oblicze Kościoła

Wspólna Konferencja została utworzona podczas Synodu w Würzburgu (1971–1975) jako stały organ Kościoła w Niemczech. W jej skład wchodzi po 10 przedstawicieli Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich i członków Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz zaproszeni eksperci. Ostatnio Wspólna Konferencja obradowała 5 lipca nad statutem „drogi synodalnej”. W obradach zakończonych 14 września w Fuldzie uczestniczyło 45 osób.

Zobacz także
Wasze komentarze