Fot. misyjne.pl

Czy w ten piątek obowiązuje post? Sprawdź na mapie, jak jest w twojej diecezji

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Piątek, 16 sierpnia, to dzień po Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po tak ważnej dacie w liturgicznym kalendarzu biskup diecezjalny może zarządzić dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Taka decyzja ma podkreślić rangę przeżywanej uroczystości.

Dyspensy często są zarządzane w oktawie (np. Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych). Również jutro – 16 sierpnia – w niektórych diecezjach nie trzeba pościć. Z prośbą o informację w tej sprawie zwróciliśmy się do wszystkich kurii diecezjalnych. Mapka prezentuje wyniki informacji, które udało nam się uzyskać. Niektóre diecezje nie podały konkretnej informacji, w tych przypadkach traktujemy to jako brak dyspensy. Kolor czerwony – dyspensa, kolor szary – brak dyspensy (post obowiązuje).

Fot. misyjne.pl

Przypomnijmy, dyspensa (wg Kodeksu Prawa Kanonicznego) to „rozluźnienie prawa czysto kościelnego w poszczególnym wypadku, może zostać udzielona przez tych, którzy posiadają władzę wykonawczą w granicach ich kompetencji, a także przez tych, którym wyraźnie lub pośrednio przysługuje władza dyspensowania, bądź mocą samego prawa, bądź mocą zgodnej z prawem delegacji”. (art 85 KPK). 

fot. pixabay

Z kolei artykuł 87 Kodeksu mówi: „Biskup diecezjalny może dyspensować wiernych – ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra – od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy”.

>>> Jak poszczą wegetarianie?

W porównaniu do piątku po Bożym Ciele, tym razem większość diecezji zdecydowała o zachowaniu postu. Biskupi, którzy udzielają dyspensy często jednocześnie zachęcają korzystających z dyspensy do podjęcia czynów miłosierdzia bądź aktów pokuty.

Zobacz także
Wasze komentarze