fot. FABIO FRUSTACI, EPA

Dokument końcowy Synodu Biskupów nt. młodzieży opublikowany

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Został już opublikowany dokument końcowy XV Zwyczajnego Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Tekst został zatwierdzony 27 października w auli synodalnej. Dokument złożono na ręce Papieża, który autoryzował jego publikację.

Dokument, który został przekazany PAP, składa się z trzech części, ma dwanaście rozdziałów, sto sześćdziesiąt dziewięć paragrafów i liczy sześćdziesiąt stron. Dokument przekazało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Zdjęcie: Jezus i uczniowie w drodze do Emaus, fot. arch

Motywem przewodnim dokumentu końcowego synodu o młodzieży jest droga uczniów do Emaus, opisana w Ewangelii św. Łukasza. Pierwsza część zwraca uwagę na kontekst, w jakim żyją młodzi, uwypuklając mocne strony i wyzwania. Podkreśla się „umiejętność empatycznego słuchania, które z pokorą, cierpliwością i dyspozycyjnością, pozwala na prawdziwy dialog z młodymi”.

Edukacja, migracja, władza i jej nadużycia 
Odpowiedź Kościoła na potrzeby młodych ludzi znajduje się także w sektorze oświaty. Biskupi definiują jako „niezastąpioną rolę szkół i uniwersytetów, gdzie młodzi spędzają tak wiele czasu. Katolickie instytucje edukacyjne są szczególnie wezwane do zmierzenia się z relacją między wiarą, a pytaniami współczesnego świata”.

Dokument odnosi się też do problemu migracji, jako „fenomenie strukturalnym, a nie przejściowej sytuacji awaryjnej”. Wybrzmiewają w nim słowa „pomagać, ochraniać, wspierać i integrować”. Mówi się jednocześnie, że „migranci są również szansą na ożywienie społeczeństw i wspólnot, do których przybywają”. Biskupi podkreślają też „potrzebę większego zaangażowania w pomoc tym, którzy chcą zostać w swojej ojczyźnie”. W dokumencie znajduje się również fragment mówiący o różnych typach nadużyć: „władzy, ekonomicznych, sumienia i seksualnych”. Wzywa się w nim „do wdrożenia środków zapobiegania takim nadużyciom i wykorzenienia wszelkich ich form, włącznie z brakiem odpowiedzialności za popełnione winy”. Nie zapomina się jednak o wielu świeckich, księżach, osobach konsekrowanych i biskupach, którzy „każdego dnia poświęcają się uczciwie w służbie młodym”.

Pierwsza wspólnota wiary
Jest w nim również mowa o rodzinie jako pierwszej wspólnocie wiary, nazywając ją „Kościołem domowym”. Podkreśla się rolę dziadków w przekazywaniu wiary. Synod zatrzymuje się także na problemach jakie przeżywa młodzież w wielu sektorach. Mówi się o prześladowaniach, często prowadzących do śmierci, bezrobociu, wykluczeniu ze społeczeństwa. Przeciwko tej „kulturze odrzucenia”, Kościół wzywa do nawrócenia i solidarności.

Fot. Flickr/EpiskopatNews

Muzyka jako środek duszpasterski
Na koniec pierwszej części dokument synodalny wskazuje jako „środek duszpasterski” muzykę. Zakłada to również odnowę liturgiczną, która „nie jest wyrażaniem samego siebie, ale dziełem Chrystusa i Kościoła”. „Młodzi mają potrzebę piękna gestów, dbałości w głoszeniu i zaangażowania wspólnotowego” – czytamy w tekście.

Druga część dokumentu wskazuje, że dzięki młodzieży Kościół może się odnowić. „Każde życie jest powołaniem do relacji z Bogiem i do świętości. Młodzi chcą poświęcać swoje życie misji Kościoła i Jezusowi, który nie zabiera wolności, ale bardziej ją ubogaca. Wolność bowiem jest możliwa jedynie w prawdzie i miłości” – podkreślają autorzy dokumentu końcowego.

Towarzyszenie i rozeznawanie
Jako misję Kościoła wskazuje się w dokumencie również towarzyszenie i rozeznawanie. „W pluralistycznym i pełnym możliwości świecie, rodzice, nauczyciele i kapłani są wezwani do kierownictwa w osiągnięciu odpowiedzialności oraz dojrzałości duchowej i psychicznej. Jako narzędzia do tego podaje się regularne kierownictwo duchowe, które pomaga w formowaniu sumienia i zaangażowaniu w walkę duchową” – czytamy w dokumencie. Podkreśla się też, że „celibat dla Królestwa Bożego powinien być rozumiany jako dar, który należy rozpoznać i zweryfikować w wolności, radości, wdzięczności i pokorze”, zanim dokona się ostatecznego wyboru”.

fot. pixabay

Dokument końcowy, jak wskazują biskupi, jest tylko pewnym etapem, ponieważ konkretne potrzeby i kondycja młodych jest odmienna w różnych krajach. Kościoły lokalne są zaproszone do procesu rozeznawania w ich kontekście szczegółowych rozwiązań duszpasterskich. Jak mówi dokument, „synodalność” jest pewnym stylem prowadzenia misji. „Nie można wykluczać młodych ludzi z procesów decyzyjnych. Proponuje się także stworzenie „katalogu duszpasterstwa młodzieżowego w kluczu powołaniom”, który pomógłby odpowiedzialnym na formowanie młodzieży „z nimi” i „dla nich”.

Pilne
W dokumencie jest też mowa o pewnych naglących wyzwaniach, o których wspominali młodzi obecni na synodzie. „Jednym z nich jest działalność w środowisku cyfrowym. Sieć oferuje całą gamę manipulacji, przemocy i pornografii. Kościół jest zaproszony, aby w świecie cyfrowym promować katolicki punkt widzenia i głosić Ewangelię” – podkreślają biskupi w dokumencie.

Dokument zwraca też uwagę na potrzebę dowartościowania i rozpoznania kobiet w społeczeństwie i Kościele. Wyraża się nadzieję na „obecność kobiet w strukturach kościelnych na wszystkich szczeblach, także w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji”. Ojcowie synodalni pochylają się również nad tematem „ciała, uczuciowości i seksualności”. Przypomina się rodzinom i wspólnotom chrześcijańskim „potrzebę odkrycia przez młodych, że seksualność jest darem”. Proponuje się młodym model antropologiczny, gdzie „uczuciowość i seksualność nadaje odpowiednią wartość czystości, dla wzrostu osoby w każdym stanie życia”. Synod potwierdza „zdeterminowane znaczenie antropologiczne różnicy i wzajemności między kobietą a mężczyzną i uważa za redukcyjne definiowanie tożsamości osób, wychodząc jedynie z ich orientacji seksualnej”.
Na zakończenie dokumentu, ojcowie synodalni przypominają o powszechnym wezwaniu do świętości. „Poprzez świętość wielu młodych gotowych jest wyrzec się własnego życia pośrodku prześladowań, aby zostać wiernymi Ewangelii. Kościół może odnowić swój zapał duchowy i żywotność apostolską” – stwierdza dokument końcowy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o młodzieży.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze