Fot. pixabay.com

Dowodu osobistego nie kserujemy!

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dla bezpieczeństwa prawnego podmioty kościelne nie mogą, co do zasady, wykonywać kserokopii lub skanów dowodów osobistych interesantów. Taki wniosek płynie z analizy RODO i ustawy o dokumentach publicznych, która zacznie obowiązywać od 12 lipca.

12 lipca wchodzi w życie ustawa o dokumentach publicznych. Znajduje się w niej w art. 58 przepis karny „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 tej ustawy –replika to odwzorowanie lub kopia (w postaci np. skanu, kserokopii) wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności (czyli łudząco podobna do oryginału) dokumentu publicznego, np. dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, który służy do identyfikacji osób.

Powyższy artykuł ten ma pomóc w wyeliminowaniu procederu, który potencjalnie może umożliwiać popełnianie przestępstw z wykorzystaniem fałszywych dokumentów. Zakaz ujęty w nowej ustawie nie dotyczy replik dokumentów, które wykonywane są do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych – tych kwestii dotyczą odrębne przepisy. Można tez zrobić replikę własnych dokumentów. Warto też przypomnieć, że kopiowanie dokumentów publicznych, np. dowodów osobistych jest niedozwolone jako czynność sprzeczna z przepisami art. 6 Dekretu i art. 5 RODO.

 

Zobacz także
Wasze komentarze