fot. ETTORE FERRARI, PAP/EPA.

Franciszek: świeccy mają duży wkład w dzieło ewangelizacji

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O znaczeniu wkładu osób świeckich, a zwłaszcza małżonków, w dzieło ewangelizacji przypomniał ojciec święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Kontynuując cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich papież przypomniał wzór małżonków Akwili i Pryscylli, którzy ugościli św. Pawła i byli jego współpracownikami, tworząc Kościół domowy w Koryncie, Efezie i Rzymie.

Słów Franciszka na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 14 tys. wiernych, w tym 2.2 tys. uczestników czeskiej pielgrzymki narodowej z okazji 30. rocznicy kanonizacji św. Agnieszki Czeskiej. 

Ojciec święty przypomniał, że Akwila i Pryscylla (lub Pryska) byli Żydami zmuszonymi do przeniesienia się z Rzymu do Koryntu, kiedy cesarz Klaudiusz nakazał wydalenie Żydów z Wiecznego Miasta (por. 18, 2). Papież zaznaczył, że udzielając gościny Pawłowi przyjmowali oni nie tylko osobę apostoła, ale także głoszone przez niego orędzie – Ewangelię Chrystusa.

W ich domu św. Paweł zaczął budować Kościół koryncki, będący miejscem słuchania słowa Bożego i sprawowania Eucharystii. Następnie, po ich przeprowadzce do Efezu, także i tam ich dom staje się miejscem katechezy. A gdy powrócą do Rzymu, apostoł wyrazi im wdzięczność nie tylko osobiście, ale także w imieniu wszystkich Kościołów nawróconych pogan.

Franciszek podkreślił rolę kościołów domowych, małżonków w przekazywaniu wiary. Na zakończenie swej katechezy ojciec święty zachęcił zgromadzonych do modlitwy, aby wszystkie małżeństwa chrześcijańskie umiały „otwierać drzwi swoich serc Chrystusowi i braciom oraz przekształciły swoje domy w Kościoły domowe, w których przeżywana jest komunia i składany jest kult życia przeżywanego z wiarą, nadzieją i miłością”.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Małżonkowie, którzy kochają i rodzą życie są „żywą figurą”, zdolną ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Ich miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości Boga. Życzę wam, by wasze domy były miejscami, które przenika miłość, gdzie słucha się głosu Boga i ludzi. Niech będą „domowym Kościołem”, napełnionym duchem wiary, nadziei i otwartości na nowe życie. Z serca błogosławię wam i waszym rodzinom.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry,

Dzieje Apostolskie wspominają, że po pobycie w Atenach Święty Paweł udał się do Koryntu, stolicy rzymskiej prowincji Achai. Zamieszkał w domu małżonków Akwili i Pryscylli, którzy przybyli tam z Italii, po wysiedleniu wszystkich Żydów przez cesarza Klaudiusza. Znając to samo rzemiosło, co oni pracował wraz z nimi przy wyrabianiu namiotów. Pobliska synagoga i dom wspomnianej rodziny stały się miejscem głoszonej katechezy o Chrystusie. Podobną rolę będzie później spełniał ich dom w Efezie, w którym zatrzymają się w drodze powrotnej do Rzymu. Ich wiara i zaangażowanie spotkają się z pochwałą Apostoła Narodów. Akwila i Pryscylla przypominają nam, że tylko dzięki wierze i poświęceniu się na rzecz ewangelizacji wielu świeckich, takich jako oni, chrześcijaństwo mogło dotrzeć także do nas. Niech ich postawa będzie zachętą dla każdego z nas do odważnego świadczenia o Chrystusie.

W dzisiejszej audiencji udział wzięła między innymi: grupa kapłanów z diecezji krakowskiej i bielsko-żywieckiej z okazji 5 rocznicy święceń kapłańskich przeżywająca rekolekcje w Rzymie oraz pielgrzymi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Bielawy (diec. świdnicka).

Zobacz także
Wasze komentarze