Watykan, 23.10.2016. Papie¿ Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anio³ Pañski w Watykanie, 23 bm. W spotkaniu uczestniczyli pielgrzymi z Polski. To ostatni dzieñ Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Franciszek: Wielki Post okazją do zbliżenia się do Jezusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, zobaczyć Jego oblicze w twarzy cierpiącego brata czy siostry” – zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież nawiązał do fragmentu dzisiejszej Ewangelii opowiadającym o dialogu Jezusa z Samarytanką. Przypomniał, że spotkanie to miało miejsce w czasie, gdy Jezus przemierzał Samarię, region między Judeą a Galileą, zamieszkały przez ludzi, którymi Żydzi gardzili, uważając ich za schizmatyków i heretyków. Ale to właśnie mieszkańcy tego regionu staną się jednymi z pierwszych, którzy przyjmą chrześcijańskie przepowiadanie Apostołów. Jezus przy studni poprosił kobietę, która tam przybyła, żeby zaczerpnąć wody, by mógł się napić i rozpoczyna z Samarytanką dialog w który mówi o „wodzie żywej”, takiej wodzie, która zaspakaja wszelkie pragnienie i staje się niewyczerpalnym źródłem w sercu tego, kto pije.

Franciszek przypomniał, że podczas rozmowy z Jezusem kobieta uświadamia sobie, że człowiek z którym rozmawia jest prorokiem powierza jemu swoje życie i stawia mu pytania religijne. – Jej pragnienie miłości i życia w pełni nie zostało zaspokojone przez pięciu mężów, których miała, a wręcz przeciwnie doznała rozczarowań i oszustwa. Dlatego uderzył ją wielki szacunek, jaki żywił dla niej Jezus, a kiedy do niej mówił wprost o prawdziwej wierze jako o relacji z Bogiem Ojcem „w Duchu i prawdzie”, to zdaje sobie wtedy sprawę, że ten człowiek może być Mesjaszem, a Jezus – co zdarza się niezwykle rzadko – potwierdza: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię” – podkreślił papież.

Franciszek przypomniał, że woda, która daje życie wieczne została wlana w nasze serca w dniu naszego chrztu i wówczas Bóg nas przemienił i napełnił swoją łaską. Podkreślił, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do nas tak, jak do Samarytanki. „Okres Wielkiego Postu jest dobrą okazją, aby zbliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, zobaczyć Jego oblicze w twarzy cierpiącego brata czy siostry. W ten sposób możemy odnowić w nas łaskę Chrztu św., zaspokoić pragnienie u źródła Słowa Bożego i jego Ducha Świętego i odkryć w ten sposób również radość stawania się budowniczymi pojednania i narzędziami pokoju w życiu codziennym” – zachęcał Franciszek.

Na zakończenie papież wezwał: „Niech Maryja Panna pomoże nam nieustannie czerpać z łaski, która wypływa ze skały, którą jest Chrystus Zbawiciel, abyśmy mogli z przekonaniem wyznawać naszą wiarę i z radością głosić cuda miłości Boga, Boga miłosiernego, będącego źródłem wszelkiego dobra”.

Franciszek: Wielki Post okazją do zbliżenia się do Jezusa
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze