fot. Pixabay

Genewa: obraduje Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W dziesięć tygodni po historycznej wizycie Franciszka w genewskiej siedzibie Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w centrum ruchu Focolare w Ottmaringu koło Augsburga w dniach 3-7 września obraduje Wspólna Grupa Robocza.

W jej skład wchodzą wysokiej rangi przedstawiciele Kościoła katolickiego z jednej strony oraz Kościołów i wspólnot wyznaniowych, należących do ŚRK, z drugiej. Uczestnicy posiedzenia omawiają wspomnianą podróż papieską oraz wynikające z niej wyzwania i nowe możliwości współpracy międzywyznaniowej.

Oceniając wizytę Franciszka, który przybył do Genewy 21 czerwca z okazji 70-lecia Rady jako „pielgrzym w poszukiwaniu jedności i pokoju”, sekretarz generalny ŚRK Olav Fykse Tveit podkreślił 6 bm., że pozostawiła ona „radość i odpowiedzialność”. „Cały dzień spędzony z papieżem był rzeczywiście znakiem nadziei dla tych wszystkich, którzy chcą być chrześcijanami i wspólnie działać w Chrystusie” – stwierdził norweski pastor luterański. Zapewnił, że „nie zatrzymamy się na tym”, a Wspólna Grupa Robocza „ma przed sobą ważne zadanie, wspólnie bowiem możemy uczynić znacznie więcej dla tych, którzy nas potrzebują i możemy pokazać, że przyczynia się to do większej jedności”.

Sekretarz Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan bp Brian Farrell przypomniał, jakie przesłanie pozostawił Ojciec Święty dla ekumenizmu: „Nalegał, aby cały ruch ekumeniczny wyszedł poza wewnętrzne debaty i rozważania, aby różnicami między nami nie usprawiedliwiać rozdzielania się i odmawiania współpracy w celu niesienia zbawczej mocy Ewangelii w rozbitym świecie”.


Z kolei przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech (EKD) bp Heinrich Bedford-Strohm zatrzymał się na słowach św. Pawła z jego Pierwszego Listu do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. Pobudziły go one do zaproponowania jeszcze w 2010, aby jubileusz 500-lecia reformacji stał się „Świętem Chrystusa”, skupionym wokół Jego Ewangelii, a nie tylko na dziedzictwie Lutra. „Wielkim doświadczeniem było dostrzeganie, jak szeroko otworzyły się drzwi i serca, jak wykuwały się przyjaźnie na tej drodze i jak mogli wspólnie świętować chrześcijanie różnych tradycji, uzdrawiając wspomnienia i nawiązując nowe stosunki” – stwierdził biskup ewangelicki i dodał: „Należy nadal podążać tą drogą”.

W Ottmaringu omawiano też m.in. dwa dokumenty o ekumenicznym współdziałaniu w budowaniu pokoju oraz o duszpasterstwie migrantów i uchodźców. Przy ich przygotowaniu współpracowano ściśle z urzędami kurialnymi: Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego. Oba te gremia watykańskie współpracują także blisko z ŚRK nad zorganizowaniem międzynarodowej konferencji nt. „Migracja, ksenofobia i populizm, motywowane politycznie”, która odbędzie się w dniach 18-20 września w Rzymie.

Istniejąca od 1965 Wspólna Grupa Robocza podejmie również zagadnienie przyszłego kierunku stosunków między ŚRK a Kościołem katolickim oraz rozpatrzy projekt dygitalizacji archiwów tak, aby były one dostępne w Internecie. Współprzewodniczącymi Grupy są: ze strony ŚRK – rumuński prawosławny metropolita Târgoviște – Nifon (Mihăiță) i arcybiskup Dublina Diarmuid Martin – z ramienia Kościoła katolickiego.

Światowa Rada Kościołów powstała w sierpniu 1948 na zgromadzeniu w Amsterdamie. Obecnie skupia 350 wspólnot anglikańskich, protestanckich, prawosławnych i innych wschodniochrześcijańskich oraz starokatolickich, liczących łącznie ponad 550 mln wiernych w przeszło 120 krajach. Rada ma swoją siedzibę w Genewie. Jej najwyższym forum jest zgromadzenie ogólne, zbierające się co 7-8 lat. Na co dzień pracami ŚRK kieruje sekretarz generalny, którym od 2010 jest norweski pastor luterański dr Olav Fykse Tveit. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 blisko z nią współpracuje, m.in. przez Wspólną Grupę Roboczą.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze