GUS i ISKK opublikowały wyniki badania „dobrej woli Polaków”

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Blisko 83 tys. stowarzyszeń i fundacji, ponad 61 tys. przyparafialnych organizacji i wspólnot oraz 1,8 tys. wyznaniowych podmiotów społecznych (szkół i hospicjów) działało w Polsce w 2014 roku – wynika z ogłoszonego 11 listopada opracowania Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce (ISKK), do którego dotarła Katolicka Agencja Informacyjna. Blisko 300-stronnicowy raport „dobrej woli Polaków” dostępny jest na stronie www.iskk.pl.

Z raportu tego wynika, że w 2014 r. w Polsce działało blisko 168 tys. organizacji sektora non-profit, w które zaangażowanych było ponad 11 milionów osób „dobrej woli”.

Badacze wskazują, że w okresie obejmującym badanie istniało 82,8 tys. stowarzyszeń i fundacji, 12,9 tys. związków zawodowych i 2,9 tys. organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, a także 1,8 tys. wyznaniowych podmiotów społecznych. Te ostatnie realizowały głównie zadania w dziedzinie usług społecznych: oświaty i wychowania, badań naukowych (50 proc.), pomocy społecznej i humanitarnej oraz ratownictwa (36 proc.), a następnie w ochronie zdrowia (14 proc.) oraz kulturze i sztuce (11 proc.). Działalność ściśle religijną prowadził blisko co czwarty podmiot.

W najliczniejszej grupie stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych (72 tys.) autorzy raportu wyróżniają przede wszystkim 4 rodzaje organizacji: typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne (35,5 tys.), stowarzyszenia sportowe, czyli będące klubami i związkami sportowymi (19 tys.), ochotnicze straże pożarne (15,1 tys.) i najmniej liczne – koła łowieckie (2,4 tys.).

Jak wskazują socjologowie, oprócz organizacji rejestrowych w sektorze non-profit działały też jednostki mniej sformalizowane. W ramach badań GUS ustalono, że w 2014 r. w Polsce działalność prowadziło 6 tys. stowarzyszeń zwykłych. Z kolei badania ISKK pozwoliły zidentyfikować 61,1 tys. organizacji i wspólnot działających przy parafiach katolickich. Udostępnione dane wskazują, że na jedną parafię (jest ich w Polsce ponad 10 tys.) przypada statystycznie sześć wspólnot i organizacji.

Prezentowany na stronach internetowych ISKK materiał zawiera szczegółowe analizy zakresu i zasięgu działalności poszczególnych typów organizacji, zasobów pracy i barier funkcjonowania.

„Jest to niezwykle istotny raport z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. Dotyczy on zasadniczo tego, na co wskazywali papieże w encyklikach społecznych, począwszy od Leona XIII” – powiedział KAI o prowadzonych badaniach dyrektor ISKK ks. Wojciech Sadłoń SAC.

Dodał, że „trzeci sektor – bo tak dziś określa się tę część aktywności społecznej – ma również w dużej mierze korzenie chrześcijańskie”. Jego działalność „to wyrastająca z ludzkiej wolności i «dobrej woli» aktywność, nastawiona nie na zysk, ale na rzecz dobra wspólnego” – przypomniał pallotyn. Zaznaczył, że znaczna część działalności trzeciego sektora w Polsce jest bezpośrednio związana z Kościołem katolickim lub motywowana wiarą chrześcijańską.

Badanie działalności stowarzyszeń, fundacji i różnego rodzaju organizacji społecznych w Polsce przeprowadził GUS we współpracy z ISKK. Wyniki tego blisko 300-stronnicowego raportu dostępne są na stronie internetowej: http:// iskk.pl/badaniatrzeciegosektora/162-publikacje-gus.html .

Zobacz także
Wasze komentarze