Kalisz: kard. Burke modlił się z kapłanami w Dniu Świętości Życia Kapłańskiego

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przyrzeczenie posłuszeństwa nie oznacza dla nas zanegowania ludzkiej wolności, lecz jest jej wypełnieniem, gdyż pozwala nam myśleć, mówić i działać jedynie dla Chrystusa, w wolności od własnej grzeszności – mówił kard. Raymond Leo Burke do księży z diecezji kaliskiej w Dniu Świętości Życia Kapłańskiego.

Kilkuset kapłanów z diecezji kaliskiej rozpoczęło Dzień Świętości Życia Kapłańskiego w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Konferencję formacyjną wygłosił ks. Marcin Załężny, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, a po niej księża mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po nabożeństwie w katedrze kapłani procesyjnie przeszli do Sanktuarium św. Józefa na Eucharystię. Mszy św. przewodniczył kard. Raymond Leo Burke w asyście biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna, bp. seniora Stanisława Napierały, bp. seniora Teofila Wilskiego i licznie zgromadzonych księży.

Kardynała, biskupów i kapłanów powitał ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak. – W czasie tej Mszy św. pragniemy przeprosić Pana Boga za to wszystko, co mogło być lepiej z naszej strony zrobione, za nasze słabości ludzkie, ale też w tym dniu chcemy pamiętać o wszystkich kapłanach, zwłaszcza tych spracowanych, dźwigających krzyż starości i chorych – powiedział biskup kaliski, który wspomniał też zmarłych kapłanów.

Zachęcał księży do wdzięcznej modlitwy. – Łaską jest to, że jesteśmy powołani do kapłaństwa i możemy służyć Kościołowi. Łaską jest dla diecezji, że pierwszy biskup kaliski jest wśród nas, który tworzył te struktury z księżmi i wiernymi – zaznaczył bp Janiak.

W homilii kard. Raymond Leo Burke wskazywał na św. Wojciecha, który zachował wierność wobec własnego powołania kapłańskiego, aż do męczeńskiej śmierci, gdy próbował ewangelizować pogańskich Prusów na Pomorzu. – Święty Wojciech, słusznie czczony ze względu na wkład w ewangelizację Europy oraz za wiele duchowych darów pozostawionych Kościołowi w Czechach i Polsce, był przede wszystkim wiernym kapłanem, który nigdy nie przestał głosić Chrystusa i ofiarowywać Go wiernym w sposób sakramentalny, aż do przelania krwi w męczeńskiej śmierci. Jego nieugięte dążenie do świętości kapłańskiej jest przyczyną nieustającego kultu, jakim otacza go Kościół – podkreślił purpurat.

Podzielił się refleksją ze swojego życia kapłańskiego. – Przywilej dzielenia z wami Dnia Świętości Kapłaństwa skłania mnie do refleksji na temat łaski Ducha Świętego, która działa we mnie od dnia moich święceń kapłańskich. W szczególności myślę o mojej potrzebie odłożenia na bok moich własnych pomysłów i pragnień, aby Chrystus mógł użyć całego mojego jestestwa dla swych kapłańskich dzieł – mówił hierarcha.

Wskazywał na posłuszeństwo, które jest bardzo ważne w życiu kapłana. – Coraz bardziej rozumiałem, że abyśmy my, jako kapłani, byli w stanie wypełnić daną misję, musimy przyjąć ją z pokorą i hojnością. Przyrzeczenie posłuszeństwa nie oznacza dla nas zanegowania ludzkiej wolności, lecz jest jej wypełnieniem, gdyż pozwala nam myśleć, mówić i działać jedynie dla Chrystusa, w wolności od własnej grzeszności. Daje nam wolność służenia owczarni Boga z prawdziwą miłością pasterską. Posłuszeństwo kapłańskie usposabia nasze serca do zjednoczenia się z Sercem Jezusa przez ofiarowanie wszystkiego, czym jesteśmy i co posiadamy dla uświęcenia dusz – zaznaczył kard. Burke.

Za św. Janem Marią Vianney’em, proboszczem z Ars, stwierdził, że „kapłaństwo jest miłością Serca Jezusowego”. – W każdej chwili kapłańskiego życia i posługi prezbiter powraca do Ofiary Eucharystycznej jako najwyższego i najdoskonalszego przejawu jego kapłańskiej tożsamości, aby zrozumieć swą misję miłości pasterskiej i mieć siłę do wypełniania tej misji danej przez Boga – powiedział celebrans.

Po komunii kard. Burke, biskupi i kapłani udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, gdzie bp Edward Janiak odmówił akt zawierzenia św. Józefowi duchowieństwa diecezji kaliskiej.

Kalisz: kard. Burke modlił się z kapłanami w Dniu Świętości Życia Kapłańskiego
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze