Warszawa, 19.02.2017. Cz³onkowie zarz¹du Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari: prezes – p³k w st. Spocz. Bronis³aw Maciaszczyk „Józef” (P), wiceprezes – p³k w st. spocz. Zygmunt Maguza „Waleczny”(L) i sekretarz – p³k w st. spocz. Danuta Ga³kowa (vel Ga³ka) „Blondynka” (C) podczas uroczystoœci przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, 19 bm. W Warszawie trwaj¹ obchody 75. rocznicy przekszta³cenia Zwi¹zku Walki Zbrojnej w Armiê Krajow¹. (tg/cat) PAP/Tomasz Gzell

Kombatanci i harcerze uczcili rocznicę utworzenia AK

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Niech ideały, dla których żyli i umierali żołnierze Armii Krajowej staną się częścią etosu współczesnego pokolenia harcerzy w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim – mówił dziś w katedrze polowej bp Józef Guzdek.

Ordynariusz wojskowy przewodniczył Mszy św. z okazji 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz wspomnienia liturgicznego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy.

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart i ceremonia złożenia kwiatów.Przed rozpoczęciem Mszy św. bp Józef Guzdek odznaczył medalem „Milito pro Christo” prof. Leszka Żukowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK. Wręczając odznaczenie podkreślił, że w ten sposób chce symbolicznie oddać hołd wszystkim żołnierzom Armii Krajowej w 75. rocznicę jej powstania.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek przekonywał, że zasadniczym przesłaniem płynącym z utworzenia Armii Krajowej jest konieczność budowania apolitycznego, profesjonalnego i opartego o wysokie walory moralne wojska, którego troską powinno być dbanie o bezpieczeństwo i suwerenność Ojczyzny.

Ordynariusz wojskowy przytoczył także fragment rozkazu gen. Władysława Sikorskiego podkreślającego apolityczność powstającej Armii Krajowej. – To przesłanie ma znamiona ponadczasowej prawdy! Armia powinna być apolityczna a żołnierz oddzielony od polityki i polityków. Kolejne awanse i powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk w armii powinno zależeć jedynie od walorów moralnych i profesjonalizmu żołnierza – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka, dzisiejsza uroczystość jest także okazją do przypomnienia cierpienia i ofiary jaką ponieśli żołnierze AK. Zaapelował o szczególną troskę wobec ostatnich żyjących żołnierzy AK, których nazwał „rycerzami wolności”. Przypomniał, że po II wojnie światowej zacierano ślady działalności tej największej w dziejach Europy podziemnej armii.

Bp Guzdek wyznał, że z nadzieją patrzy na zastępy harcerzy i skautów, jako tych którzy zaniosą w przyszłość etos żołnierzy Armii Krajowej.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Kombatanci i harcerze uczcili rocznicę utworzenia AK
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze