Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję»” (J 15,12-13). 

 

Kwintesencją chrześcijaństwa jest miłość, a nie umiejętność pogardzania wszelkimi „innymi”. To ważne, aby po tym nas poznawano. Będziemy wówczas prawdziwie przekonywać do Jezusa. 

Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2018
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze