fot. pixabay

Komentarz do Ewangelii, 16 kwietnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?». Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?». Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty” (J 13, 21-26).  

 

Od soboty dzień po dniu towarzyszmy Jezusowi w wydarzeniach poprzedzających ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Dziś i w środę najważniejszą postacią, poza Mistrzem z Nazaretu, będzie Judasz i jego tragedia zdrada. Można być blisko Boga, w szeregach Jego uczniów, a jednak bardzo daleko. To opowiadanie brzmi jak przestroga. Jeśli coś lub ktoś stanie się dla nas ważniejsze niż Bóg, bardzo łatwo możemy się zeszmacić, wybrać grzechy. Uważajmy. 

Zobacz także
Wasze komentarze