fot. unsplash

Komentarz do Ewangelii, 16 maja 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17,20-21). 

 

Jedność czy brak konfliktu, można rozpatrywać na trzech płaszczyznach. W relacjach z Bogiem, sobą samym i światem zewnętrznym. Dziś, gdy tylko – jak mawiała Babcia – „zapali się” telewizor, radio, Internet, słychać o wojnach, wojenkach, walkach, podkopywaniach, jątrzeniach – nie tylko politycznych, ale i pedofilii itd. Nie ma jedności i pokoju, a wyłania się grzech, który je powoduje. To ważne elementy chrześcijaństwa i ewangelicznego stylu życia. Im więcej w nas Boga, tym więcej pokoju, pojednania i jedności. 

Zobacz także
Wasze komentarze