cathopic.com

Komentarz do Ewangelii, 17 października 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. (Łk 11, 52-54). 

 

Bez skrupułów. Mistrz z Nazaretu jasno mówi do ówczesnych ludzi nauki i duchownych, co im się zupełnie nie podoba. Nie dziwię się temu. To ważna podpowiedź. Jako duchowni, chrześcijanie, mamy nie tylko wiedzieć, mówić, ale i żyć Bogiem oraz Ewangelią. Przejście z poziomu teorii, do poziomu życia jest konieczne, aby stawać się kimś wiarygodnym i przekonywującym dla współczesnych ludzi. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze