Komentarz do Ewangelii, 28 września 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego»” (Łk 9, 18-20). 

 

Jezus przechodzi od pytania ogólnego skierowanego do wszystkich apostołów, do pytania skierowanego jedynie do Piotra. Odpowiedź na to pytanie, jest kluczową dla naszego chrześcijaństwa i Bóg zadaje je nam każdego dnia na nowo. Oby odpowiedź była nie tylko w naszych deklaracjach, ale w sposobie życia. W miłosiernej miłości, dobru uczynionym drugiemu człowiekowi, ofiarowanym czasie, szklance wody, szacunku, zainteresowaniu. 

 

Komentarz do Ewangelii, 28 września 2018
6 (100%) 4 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze