Pexels

Komentarz do Ewangelii, 7 lipca 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 35-38). 

Jezus głosił Ewangelię potwierdzoną znakami. Znamy je: uzdrawiał, wskrzeszał, rozmnażał jedzenie, ludzie po spotkaniu z nim zmieniali życie. Było tego wiele. Jak zapisał św. Mateusz, litował się nad wszystkimi, nie pozostawiał ludzi bez pomocy. Dziś też może dziać się Ewangelia. Nie trzeba od razu wielkich rzeczy, bo to nas czasem demotywuje, bo myślimy, że nie ogarniemy i nie ma co zaczynać. Rozejrzyjmy się. Może warto zadzwonić do kogoś samotnego, okazać szacunek pogardzanemu, zrobić zakupy, podzielić się jedzeniem, wysłuchać – jest tego sporo, to tylko przykłady. Naprawdę jesteśmy potrzebni. 

Zobacz także
Wasze komentarze