Fot. Pexels

Komentarz do Ewangelii, 7 stycznia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania” (Mt 4, 23-25). 

 

I znowu ta wiarygodność. Zastanawiam się nad naszym chrześcijaństwem. Po pierwsze powinniśmy być ludźmi nawrócenia, ciągłych powrotów do Boga – bo przecież pierwsze kazanie Mistrza z Nazaretu było o tym: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Z tego bycia z Jezusem powinien wypływać nasz styl życia, po którym powinno nas się rozpoznawać. Bez wątpienia pierwszymi krokami są wzajemna miłość, szacunek i przebaczenie.

Komentarz do Ewangelii, 7 stycznia 2019
6 (100%) 11 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze