Komentarz do Ewangelii, 10 lipca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza” (Mt 9, 34-37). 

 

Kapitalne. Bóg nas nie zostawia samych sobie. Jesteśmy dla Niego ważni. Troszczy się o nas. Może to dziś ten dzień, kiedy warto przyjść do Niego i prosić, aby nas uzdrowił, przemienił. Warto spróbować. 

Zobacz także
Wasze komentarze