Gdañsk, 07.10.2017. „Ró¿aniec do granic” dla dzieci zorganizowany przez Archidiecezjê Gdañsk¹. Najm³odsi z rodzicami, z ró¿añcami w d³oniach stanêli do modlitwy wzd³u¿ granicy na Westerplatte. W kilkuset koœcio³ach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrze¿ach Polski wierni zgromadzili siê, 7 bm. aby wzi¹æ udzia³ w modlitwie ró¿añcowej o pokój dla Polski i ca³ego œwiata. „Ró¿aniec do granic” jest kontynuacj¹ ubieg³orocznej Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze. Tegoroczna modlitwa ró¿añcowa odbêdzie siê, po wczeœniej odprawionych mszach œwiêtych, w tak zwanych „strefach modlitw” – w górach, na pla¿ach Ba³tyku, przygranicznych lasach, a tak¿e na czterech polskich lotniskach. (cat) PAP/Dominik Kulaszewicz

"Różaniec do granic" dotarł do Belgii

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W Belgii inicjatywa ma znaczenie szczególne, bo w 1932 roku Matka Boża objawiła się właśnie na granicy z Francją i prosiła Belgów o modlitwę. Różaniec na granicach poparł przewodniczący tamtejszego episkopatu.

To już kolejny kraj przyłącza się do inicjatywy Różaniec do granic. Belgowie będą modlić się o pokój, poszanowanie życia i odrodzenie wiary w swej ojczyźnie. Akcję zaplanowano na 13. października. Ksiądz Christophe Rouard, wicerektor sanktuarium maryjnego w Beauraing, które patronuje tej inicjatywie, przypomina, że w Belgii różaniec do granic ma znaczenie szczególne, bo w 1932 r. Maryja objawiła się właśnie na granicy z Francją, w Beauraing, i prosiła dzieci o modlitwę.

O swej modlitwie i poparciu dla tej inicjatywy zapewnił prymas Belgii i przewodniczący tamtejszego episkopatu kard. Josef De Kesel. Organizatorzy przyznają, że do podjęcia Różańca na granicach zachęciły ich inne kraje, w których odbyła się taka inicjatywa, a także wizyta kard. Roberta Saraha w lutym tego roku. W płomiennym przemówieniu prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego apelował wówczas do belgijskich katolików, by byli niezłomni w wierze i nie wstydzili się Ewangelii.

Zdjęcie: rynek w Brugii w Belgii

Akcję „Różaniec do granic” zorganizowali już Polacy. Modlitwa objęła wtedy cały świat. Pisaliśmy o tym na naszym portalu. Granice akcji modlitewnej miały też wymiar symboliczny. Zdaniem organizatorów, należy je rozumieć jako ludzkie ograniczenia każdego człowieka. – Dopiero tam, gdzie kończą się nasze możliwości i nasze „ja”, może działać Bóg. Dopiero docierając do swoich wewnętrznych „granic”, jesteśmy w stanie oddać działanie Bogu i całkowicie Mu zaufać – wyjaśniają. „Różaniec Do Granic” był odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do codziennego odmawiania różańca, które wyraziła 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 40 lat później w Fatimie.

„Różaniec Do Granic” odmawiany był w tak odległych miejscach, jak Akita w Japonii, Nowa Zelandia, czy miejscowości Stamsund w norweskim archipelagu Lofotów, za kołem podbiegunowym. Modlili się także polscy żołnierze w bazie wojskowej w Bagram w Afganistanie, wierni w Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych

"Różaniec do granic" dotarł do Belgii
6 (100%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze