Komentarz do Ewangelii, 22 lutego 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»” (Mt 16,13-16). 

 

Do tego pytania powraca każdy z nas. Za kogo uważasz Jezusa? Oby za kogoś najważniejszego i oby odpowiedź na to pytanie było widać w sposobie naszego życia. Choć trochę.

Zobacz także
Wasze komentarze