Komentarz do Ewangelii, 3 lipca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»” (J 20,26-29). 

 

Św. Tomasza z Akwinu. Poruszają szczególnie te fragmenty Ewangelii, w których Bóg odpowiada na potrzeby i problemy konkretnego człowieka. Człowieka stawia w centrum swojego zainteresowania. Uzdrawia chorych. Pomaga głodnym. Zaradza kryzysowi wiary. Warto odkryć Boga, który jest bliski i nie chce nas zostawić samym sobie z naszymi problemami i kłopotami. 

Zobacz także
Wasze komentarze