Komentarz do Ewangelii, 30 września 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi»” (Łk 9, 43b-44). 

 

Podziw (gr. ekseplessonto) może być tylko chwilowy. Taki na kilka minut, godzin, dni, a może nawet na kilka lat. Kiedyś jednak się skończy. Może się przeobrazić w coś dobrego – w miłość, jak u uczniów Chrystusa, ale i złego – w nienawiść, jak u oprawców Mistrza z Nazaretu. Oby nasze zadziwienie Bogiem, bo mam nadzieję, że jeszcze Bóg Cię zadziwia w Swojej kreatywności, prowadziło nas do mądrej miłości Boga, drugiego człowieka i siebie samych. 

Komentarz do Ewangelii, 30 września 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze