Komentarz do Ewangelii, 9 marca 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych»” (Mk 12, 28b-31). 

 

Żydzi w swojej historii i w swojej intuicji bycia blisko Boga ustanowili do czasów Jezusa 613 kolejnych przykazań. Intencje były zupełnie dobre. Chcieli tak uregulować przepisami swoje życie, aby ono podobało się Bogu. Tych przykazań i ich interpretacji jednak stało się tak wiele, że chyba nie było nikogo lub było niewiele takich osób, które by je rozumieli i wszystkie praktykowali. Z czasem bardziej skupili się na przestrzeganiu przykazań niż na samym Bogu. Jezus przypomina o tym, co dla nas, chrześcijan, jest najważniejsze. Powinno się nas rozpoznawać po roztropnej miłości: Boga, człowieka i siebie samych. 

Zobacz także
Wasze komentarze